Anasayfa Bölümler Bilim ve Tefekkür Aşılayıcı Rüzgarlar | Sayı 104

Aşılayıcı Rüzgarlar | Sayı 104

13 dakika ortalama okuma süresi
0
1

“Rüzgârları aşılayıcılar olarak gönderdik…”1

Bundan tam 1400 sene önce, aşılamanın önemi ve ne demek olduğunun bilinmediği bir zamanda Kur’an bizlere Hicr Suresi’nin 22. ayet-i kerimesiyle şu haberi vermektedir: “Biz rüzgârları aşılayıcılar olarak gönderdik.”

Evet, bu ayet-i kerime rüzgârların aşılayıcı bir özelliğe sahip olduğunu açıkça bildirmek­tedir. Acaba Kur’an’ın vermiş olduğu bu haber hakkında bilim adamları ne demektedir? Şimdi bunu öğrenelim:

Bilim adamları rüzgârların aşılayıcı özelliğe sahip ol­duğunu şu şekilde izah ederler: Bütün bitkilerin çiçeklerinde, erkek ve dişi çifti bulunmakta ve erkeğin dişiyi aşı­lamasıyla meyveler meydana gelmek­tedir. Bu aşılama fiili ise rüzgârlar sayesinde olmak­tadır. Allah pek çok bitkinin to­humunu hafif bir esintide bile uçabi­lecek şekilde yarat­mıştır. Yeryüzündeki sayısız bitki türüne ait polenler, çiçek tozları ve tohumlar rüzgârlar vasıta­sıyla birinden bir diğerine ta­şınmakta böylece bitkilerin aşı­lanarak çoğalmaları ve nesillerinin devamı sağlanmaktadır. Yani rüzgârların aşılayıcı özelliği ile bitkiler üremekte ve çoğal­maktadır.

Bitkinin erkek organında üretilen polenlerin çeşitli nedenlerle dişi organın tepecik bölümü­ bölümü­ne yapışması olayına “Tozlaşma” denir. Tozlaşma olayı arılar, böcekler ya da rüzgârlar aracılığıyla olur. Mesela; tu­runç ağaç­ları er kek bitkiler sınıfına girmektedir. Turunçlarda tozlaşma olayının bir kısmı rüzgârlar aracılığıyla oluşmaktadır. Ayrıca böcekler ve arılar bazı bit­kilere karşı çok hassas oldukları için o bitkilere yaklaşmamaktadır. Bu bitkiler ise bu durumda tozlaşmasını rüzgârlar aracılığıyla yapmaktadır. Aynı zamanda rüzgârlar, yağmur yağabilmesi için yağmur bulutlarını da aşılamaktadır. Yakın bir za­mana kadar rüzgâr ile yağmur arasındaki tek ilişki rüzgârın yağmur bulutlarını sürükleyip götürme­sinden ibaret zannedilirdi. Evet bu başını gökyü­züne kaldırıp bulutların geçişini izleyen herkesin görebileceği bir şeydi. Ama rüzgâr ile yağmur ara­sındaki ilişki sadece bundan ibaret değildi.

Denizlerin ve diğer suların üzerinde köpük­lenme nedeniyle “Aerosol” adlı hava kabarcıkları oluşmaktadır. Bunlar rüzgârların karadan sürük­lediği tozlarla karışarak atmosferin üst katman­larına doğru havalanır. Rüzgârların yükselttiği bu parçacıklar su buharı ile birleşir ve su buharı bu parçacıkların etrafında yoğunlaşır. Bu parçacıklar olmasa, yüzde yüz su buharı, bulutu oluşturamaz. Bulutların oluşması, rüzgârların bu şekilde hava­da serbest şekilde bulunan su buharını, taşıdıkları parçacıklarla aşılamaları ile olmaktadır. Rüzgârlar bu görevlerini yerine getirmeseydi, yağmur yağ­dıran bulutlar oluşmayacaktı. Dolayısıyla yağ­mur olmayınca ise yaşam mümkün olmayacaktı. Rüzgârın görevi burada bitmez, atmosferde ton­larca ağırlığa sahip bulutların sürüklenmesi, hava ile sürtünen bulutlarda negatif ve pozitif elektrik yükleriyle aşılamanın olması da bulutlar sayesin­dedir. Rüzgârlar olmasaydı bulutlar oluşmazdı; fakat oluştuklarını kabul etsek bile, o zaman da bulutlar buharlaştıkları okyanusların, denizle­rin üstüne yağacaklar ve yeryüzündeki bitkilerin, hayvanların dolayısıyla insanın var olması müm­kün olmayacaktı.

Rüzgârlar; bulutların oluşumundan, yağmurla­rın boşalmasından, yağmurun karalara yağmasına kadar birçok ayrı fonksiyonu yerine getirmektedir. Rüzgârların bu fonksiyonlarının her biri yaşamın de­vamı için kesinlikle gereklidir. Allah, her şeyi olduğu gibi bunu da mükemmel bir şekilde planlamıştır.

RÜZGÂRLARIN HARİKA SİSTEMİ

Rüzgârların yaratılışındaki incelikleri inceledi­ğimizde dünyamızdaki mükemmel yaratılışların bir örneğine daha tanık olmaktayız. Dünya’nın dö­nüşünden dünyamızdaki yer şekillerine, alçak ve yüksek basınç alanlarına kadar birçok etken rüz­gârların oluşumunda etkilidir. Eğer dünyamızın şekli geoit olmasaydı (23, 27 derecelik eğikliği), gü­ney ve kuzey kutuplarındaki soğuma ve Güneş’in etkisi her gün için farklı olmazdı. Ekvatorla ku­tuplar arasındaki ısı farkı azaltılarak rüzgârla­rın ılımlı esmesi sağlanmıştır. Eğer yer şekilleri böyle ayarlanmasaydı kutuplardan ekvatora, ek­vatordan kutuplara doğru esen rüzgârlar yaşamı mahvedecek fırtınalara sebep olabilirdi. Ayrıca kutuplarda ve ekvatorda atmosferin kalınlığının farklı oluşundan dolayı havanın üst kısmında ayrı alt kısmında ayrı akımlar oluşmaktadır. Böylece rüzgârların çeşitli yönlerden esmesi sağlanır. Dün­ya’nın tüm yerleşim bölgelerine çeşitli rüzgârların gelebilmesi için dağlardan, ovalardan, yaylalardan öyle motifler işlenmiştir ki her yerleşim bölgesi çevresinde sıcak ve soğuk cephe sistemleri dönü­şümlü olarak doğar. Görüldüğü gibi rüzgârlardan yağmura, dağlardan ovalara, Dünya’nın dönüşün­den ısı ayarlamalarına kadar her şey birbiriyle bağlantılıdır. Bu oluşumlardan birini yaratan kim ise hepsini yaratan da O’dur. Bu oluşumlardan her biri diğerleriyle bağlantılı olduğu için bunun ak­sini düşünmek imkansızdır. Bu oluşumlardaki in­celikler, mükemmellikler, detaylar ise O’nun kud­retinin, sanatının, bilgisinin, gücünün sınırsızlığını anlamak isteyenlere anlatmaktadır.

Sıcaktan bunaldığımızda bir rüzgâr esince duy­duğumuz hoş hislerin yanında, bu rüzgârların ya­ratıcısının yarattığı incelikleri de hatırlayalım. Rüz­gâr hem matematiktir hem sanattır hem kudrettir hem ilimdir. Bu oluşumlar yaşadığımız evrendeki tüm oluşumların nasıl mükemmel şekilde planlan­dıklarını, aralarından hiçbirinin başıboş olmadığını dolayısıyla tüm bu oluşumlarla alakalı olan ve bu oluşumların birer parçası olan bizim de başıboş olmadığımızı haykırmaktadır. Rüzgâr ister meltem ister poyraz ister lodos olsun; her şekliyle Yaratıcı­mızın planladığı, fiziksel kurallara bağladığı, yaşa­mımızı onsuz imkânsız kıldığı bir tabiat olayıdır.

“Rüzgarların yönlendirilmesinde de aklını kul­lanan bir toplum için deliller vardır.”2

 

 1. Hicr, 22
 2. Casiye, 5
 • 28 ŞUBAT’LA İLGİLİ… | Sayı 94

  Alparslan Hoca 24 Ocak’ta hakkındaki tüm suçlamalardan tahliye edildikten sonra henüz 24 s…
 • ADALET ARAYIŞIMIZ SÜRÜYOR| Sayı 94

  30 Ocak 2018’de Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na, Alparslan Kuytul Hocaefendi ve Furkan Gö…
 • 106. Sayımız Çıktı!

  “Geciken Adalet Zulümdür!” başlığı altında ülkemizde uzun süredir birçok kesimin rahatsız …
 • Röportaj | Sayı 105

  ONUN İÇİN NE DEDİLER? -4                 Başyazarımız Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin 22 a…
 • Dünya Haberler | Sayı 105

  DÜNYADA 2019 NASIL GEÇTİ?                 Ne yazık ki 2019 yılında dünya yine olumsuz birç…
 • TÜRKİYE HABERLER | Sayı 105

  TÜRKİYE’DE 2019 NASIL GEÇTİ?                 2020’ye adım atarken geriye dönüp baktığımızd…
 • Bolu Cezaevinden Son Ses Kaydı | Hocaefendi’den Mesaj

  Başyazarımız Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin Eşi Semra Kuytul Hocahanım ile gerçekleştirdi…
 • Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin 5 Aralık Mahkeme Savunması | Gündem

  22 ay boyunca haksız yere tutuklu yargılanan Başyazarımız Alparslan Kuytul Hocaefendi, 5 A…
Daha Fazla
Yazardan Daha Fazla: Furkan Nesli
Kategoriden Daha Fazla: Bilim ve Tefekkür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

Dünya Haberler | Sayı 105

DÜNYADA 2019 NASIL GEÇTİ?                 Ne yazık ki 2019 yılında dünya yine olumsuz birç…