Anasayfa Bölümler Akaid Cehennem Sayı 33

Cehennem Sayı 33

14 dakika ortalama okuma süresi
1
0

“Nâr”, ateş demektir. “Gözle algılanan alevli ateş” anlamına gelir. Ateş, insan bedenine çok büyük acı ve ızdırap verdiği için ahirette kâfir, münafık ve âsilerin cezası ateşle verilecektir. Cehennem, ahirette suçlulara ceza olarak tutuşturulan ateşin ismidir. Cehennemin en açık vasfı ateş olduğu için, bazen cehennem yerine ateş anlamına gelen “nâr” kullanılır. Cehennem, azap yurdu olan ateşin özel ismidir. Arapça “cehmân” kelimesinden alınmış olup, bu da “cehm” den türetilmiştir. Cehm, “sert ve çirkin olmak”;cehmân, “dibi görünmez derin kuyu” demektir. Cehennem için Kur’an’da en çok “nâr” (ateş) ismi kullanılır. Cehennemin diğer isimleri ise şunlardır: Harîk (yangın), hutame (ezip yok eden), saıyr (alevler), hâviye (uçurum, çukur), lezâ (hâlis ateş, bedenin iç organlarını söküp koparan), sakar (insanın derisini kavuran ateş), cahıym (yakıcı ateş), hamîm (kaynar su), semûm (sıcak rüzgâr), siccîn (hapishane, derin çukur), veyl (Vay haline!), ğayy (azıp sapmak).

Adiy bin HatemRadıyallahuAnh’danRasulullah’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Ateşten korununuz!”Râvi: “Rasulullah sanki ateşe bakıyor gibi cehennemden çekindi” dedi. Sonra üç defa sakınıp yüzünü çevirdi. Hatta biz, cehenneme bakıyor zannettik. Sonra: “Yarım hurma ile de olsa ateşten korununuz: Onu da bulamayan güzel bir söz (söylemek)le (korunsun)”1 buyurdu.

Kur’an-ı Kerîm’de Cehenne-m’in yedi kapısının olduğu belirtilmektedir. “Cehennemin yedi kapısı olup, her kapıdan onların girecekleri ayrılmış bir kısım vardır.”2 Bu kapı veya tabakalar şunlardır:

1- Cehennem; yukarıda söz konusu edildiği şekilde Kur’an-ı Kerim’in yetmiş yedi ayetinde geçmektedir.

2- Lâzâ (alevli ateş): “Hayır! (Allah onu azabdan kurtarmaz) Çünkü o Cehennem çılgın bir ateştir”3

3- Saîr (pılgın ateş): “O şeytanlara (ahirette) çılgın ateş azabı hazırladık.”4

4- Sakar (kırmızı ateş): “Hem ey Rasûlüm bilir misin, nedir o sakar (Cehennem).”5

5- Hâviye (uçurum): “O, kızgın bir ateştir.”6

6-Hutame (kalbleri saran ateşli kaygı): “Şüphesiz o, Hutame’ye (ateşe) atılacaktır.”7

7- Cahim (yanan kızgın ateş): “Küfredenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar Cahim’in yaranıdırlar.”8

Cehennem ve oradaki hayat ise şu şekilde tasvir edilir; suçlular cehenneme vardıklarında, cehennem onlara büyük kıvılcımlar saçar, uzaktan gözüktüğünde onun kaynaması ve uğultusu işitilir. İnkârcılar için zindan olan cehennem, ateşten örtü ve yataklarıyla, cehennemlikleri her taraftan kuşatan, yüzleri dağlayan ve yakan, deriyi soyup kavuran, yüreklere çöken, kızgın ateş dolu bir çukurdur. Orada serinlik bulamadıkları gibi, içecek güzel bir şey de bulamayacaklardır. Allah’ı görmekten mahrum kalacak inkârcılara Allah bağışlayıp rahmet etmeyecek, cehennem azabı onları kuşatacaktır. İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre, kâfir, münafık ve müşrikler cehennemde ebedî kalırlar. Tevbe etmeden günahkâr olarak ölen ve Allah’ın kendilerini affetmediği mü’minler ise, cehennemde ebedî kalmazlar. Kendilerine günahları kadar azap edilir. Peygamberimiz’in hadislerinde de bildirildiği gibi, cezalarını çektikten sonra cennete konulur ve orada ebedî kalırlar.

Cehennem ehli, açlık ve susuzluklarını hiçbir şeyle gideremeyecek, cennet ehlinden su talepleri geri çevrilecektir. Yiyecek olarak hayvanların dahi yiyemediği bir nebat darî’ ve zakkum ağacı takdim edilecektir. Bu kâfir ve âsilerin kalacakları yer, bir hapishanedir, bu hapishanenin, her biri muayyen bir gruba ayrılmış olmak üzere, yedi kapısı vardır. Hapishanenin bekçileri, çok sert olan meleklerdir, fakat bu yeraltı hapishanesi de, bazısı diğerlerinden daha aşağıda olan birçok odalara bölünmüştür, üzerlerine ise kapıları kilitlenmiş ateş salıverilecektir. Günahkârlar ise kâh kıskıvrak olarak, kâh boyunlarında bukağılar olduğu halde alınlarından ve ayaklarından tutulup uzun zincirlere vurularak yüzüstü sürüklenirler ve yüzüstü ateşe, hem de sıkışık bir yere atılırlar; yakıcı bir ateşle tutuşturulurlar. Ateşten bir döşeğe yatırılacak, yine ateşten örtülere bürünecekler ve ateş tarafından tamamen kuşatılacaklardır. Bu öylesine bir alev ki, hep yüzlerini yalayacak, derilerini veya parmaklarını söküp alacak, istisnasız her yeri yakacak, kasıp kavuracak, kömüre çevirecektir. Onun nüfuzu bu kadarla da kalmayacak, ruhları ve gönülleri saracaktır. Cezanın hafifletilmesi veya bu işin artık bitirilmesi dileğiyle feryat edecekler, fakat bu boşuna olacak, bitmeyen bir azap içinde derileri yenilenecek, tekrar feci inilti ve solumalarla baş başa kalacaklardır.

Üstlerinde ise bütün ümitleri çökertecek bir tarzda kesat olan, karanın karası dumandan bir gölge… Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de; “Şüphesiz ki kıyamet gününde cehennemliklerin azap itibariyle en hafif olanı, ayaklarının altına iki kor parçası konulan ve onların sıcağından beyni kaynayan kimsedir. O zanneder ki kendisinden daha şiddetli azap gören hiç kimse yoktur. Halbuki o, onlar içinde azabı en hafif olanıdır.”9

“Dünya hayatını ve güzelliklerini arzulayanlara, orada işlediklerinin karşılığını eksiksiz veririz. Ancak, ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur.”10

Akıllı yatırım, ahirete yapılan yatırımdır. Kazançlı ticaret, Allah’la yapılan ticarettir; gerçek anlamda iman edip mal ve canla Allah yolunda cihad ederek cenneti satın almak, cehennemden kurtulmaktır. Unutmayalım ki cehennem var. Ve bize çok uzak da sayılmaz.

İyi ki cehennem var; yoksa insanoğlunu hiçbir şey zaptedemezdi. Dünya lezzetleri, eğlence ve ziyafetleri, yatlar, katlar… İyi ki cehennem var; yoksa insan azdıkça azar, ezdikçe ezerdi.

“Zalimler için yaşasın cehennem!”

Bizim için cennet garanti olmadığına, cehennemden kurtuluşumuzun kesinleşmediğine, ölümün de her an gelebileceğine, cennet ve cehennemin inanç ve yaşayışımıza bağlı olduğuna göre, her ânımızı inancımıza uygun geçirmeli, az sonra ölecekmişiz gibi ahirete hazır olmalıyız.

İnsanın eğitimi ve iyi davranışlara yönlendirilmesi açısından cennet ve cehennem inancının dünya hayatına etkileri açıktır. Kişi, gizli ve açık yaptığı her şeyin karşılığını bulacağını ve cehennemdeki cezanın dehşetini hatırladığında, elbette hareketlerine çeki düzen verme ihtiyacını duyacaktır.

Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!”11

“Ey Rabbimiz! İman ettik; günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru!”12

1-Buhari-Müslim

2- Hicr, 44

3-Meâric,15

4-Mülk, 5

5- Müddessir, 27

6- Kâria, 9-11

7-Hümeze, 4

8-Mâide, 10

9- Buhari, Rikak

10-Hûd, 15-16

11-Bakara-201

12-Âl-i İmran-16

 • 28 ŞUBAT’LA İLGİLİ… | Sayı 94

  Alparslan Hoca 24 Ocak’ta hakkındaki tüm suçlamalardan tahliye edildikten sonra henüz 24 s…
 • ADALET ARAYIŞIMIZ SÜRÜYOR| Sayı 94

  30 Ocak 2018’de Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na, Alparslan Kuytul Hocaefendi ve Furkan Gö…
 • Hiçbir Şey Kaybetmedik | Sayı 105

  Kıymetli okurlarımız, 663 gün boyunca Bolu F Tipi Cezaevinde haksız bir şekilde tutuklu bu…
 • 105. Sayımız Çıktı

  Başyazarımız Alparslan Kuytul Hocaefendi, “Biz, hakkı söylemenin bedelini ödüyoruz. Bugün …
 • Davud Taşı Calut’u Devirmeye Yeter! | Sayı 104

  Hepimizin de bildiği üzere Kur’an’da Talut- Calut kıssası yer alır. Aslında bu hak ve batı…
 • Aşılayıcı Rüzgarlar | Sayı 104

  “Rüzgârları aşılayıcılar olarak gönderdik…”1 Bundan tam 1400 sene önce, aşılamanın önemi v…
 • Karıştırdılar | Sayı 104

  Bir şişman bir cılız girdi kol kola Zina ve nikahı karıştırdılar Damat telaşıyla çıktılar …
 • Onun İçin Ne Dediler? -3 | Sayı 104

  “Hakkı Haykıran Adam” röportaj serisi ile Alparslan Hoca’nın haksız tutukluluğuna tepki gö…
Daha Fazla
 • Şüpheli Şeylerden Kaçınmak (Sayı 35)

  Hadislere Uymanın Önemi “De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin…
 • KADERE İMAN (Sayı 34)

  Allah Azze ve Celle kâinatın başlangıcından kıyamete kadar ve kıyametten sonra meydana gel…
 • Berzah ile Başlayan Ahiret Sayı 32

  “Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında…” “Onların gerisinde yeniden dirilecekleri …
 • Ahirete İman Sayı 31

  Bütün nimetleri ve ihtişamıyla gözlerimizi ve kalplerimizi büyüleyen dünya, sonsuzluk hiss…
 • Meleklere İman (Sayı 30)

  Her şeyi yaratmış olan Allah Celle Celâluhu, gözle görülen âlemin yaratıcısı olduğu gibi g…
 • Kitaplara İman (Sayı 29)

  Kâinatı insan için, insanı bir amaç için yaratmış olan Allah Azze ve Celle, insana bir tak…
Yazardan Daha Fazla: Zeynep Karabacak
 • KADERE İMAN (Sayı 34)

  Allah Azze ve Celle kâinatın başlangıcından kıyamete kadar ve kıyametten sonra meydana gel…
 • Berzah ile Başlayan Ahiret Sayı 32

  “Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında…” “Onların gerisinde yeniden dirilecekleri …
 • Ahirete İman Sayı 31

  Bütün nimetleri ve ihtişamıyla gözlerimizi ve kalplerimizi büyüleyen dünya, sonsuzluk hiss…
 • Meleklere İman (Sayı 30)

  Her şeyi yaratmış olan Allah Celle Celâluhu, gözle görülen âlemin yaratıcısı olduğu gibi g…
 • Kitaplara İman (Sayı 29)

  Kâinatı insan için, insanı bir amaç için yaratmış olan Allah Azze ve Celle, insana bir tak…
 • Son Peygamber ve O’na İmanın İhtivası (Sayı 28)

  Nübüvvet; Allah’ın yeryüzüne müdahalesi ve özgün bir eğitimidir. Fedakâr ve cefakâr eğitme…
Kategoriden Daha Fazla: Akaid

1 Yorum

 1. Avatar

  superboy1a

  27 Haziran 2016 02:30

  teşekkürler bilgiler için

  bazı kaynaklar cehennem katlarının sıralamasını değişik gösteriyor… bu ayrılık nereden geliyor anlamıyorum

  örnek:
  http://www.forumlordum.net/cennet-cehennem/76131-cehennemin-7-kati-isimleri-ve-kimlerin-gidecegi.html

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

Şüpheli Şeylerden Kaçınmak (Sayı 35)

Hadislere Uymanın Önemi “De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin…