Anasayfa Anasayfa “Ey Akrabalık Bağı! Seni Gözeteni Gözetirim” | Sayı 70

“Ey Akrabalık Bağı! Seni Gözeteni Gözetirim” | Sayı 70

6 dakika ortalama okuma süresi
0
0

Müslüman olmanın bir gereği de akrabalar ile ilgiyi devam ettirmek ve onlara iyilikte bulunmaktır. İslam’da akrabalık bağı, korunup gözetilmesi ve asla ihmâl edilmemesi gereken pek önemli bir vazifedir. Akrabalarla ilgiyi koparmak ve onlara kötü davranmak büyük bir günahtır. 

Ebû Hureyre Radıyallahu Anh’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

“Allah Teâlâ varlıkları yaratma işini tamamlayınca, akrabalık bağı (rahim) ayağa kalkarak:
– (Huzurunda) bu duruş, akrabalık bağını koparan kimseden sana sığınanın duruşudur, dedi.
Allah Teâlâ:
– Pekâlâ, seni koruyup gözeteni gözetmeme, seninle ilgisini kesenden rahmetimi kesmeme razı değil misin? diye sordu.

Akrabalık bağı:

– Evet, razıyım, dedi.
Bunun üzerine Allah Teâlâ:
– Sana bu hak verilmiştir, buyurdu.”
Bunları anlattıktan sonra Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem:
– İsterseniz (bunu doğrulayan) şu ayeti okuyunuz, buyurdu ve Muhammed Suresi’nin 22 ve 23. ayetlerini okudu:
“Ey münâfıklar! Siz iş başına geçecek olursanız, yeryüzünde fesat çıkarır, akrabalarla ilginizi kesersiniz, değil mi? İşte Allah’ın lânete uğrattığı, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır”1

Buhârî’nin bir rivayetine göre Cenâb-ı Hak şöyle buyurdu: “Ey akrabalık bağı! Seni gözeteni gözetirim. Seninle ilgiyi kesenden ben de ilgimi keserim.”
Bu hadiste tasvir edilen manzaranın aynen yaşanmış olması mümkündür. Zira Allah Teâlâ her şeyi melekleri vasıtasıyla yönetir. Olabilir ki, kâinat yaratıldığı zaman, akrabalık bağını temsilen bir melek ayağa kalkmış, akrabasını unutup terk edecek olanlardan Kâinatın Sahibi’ne sığınmış ve onların vefasızlığından şikâyette bulunmuştur. Allah Teâlâ da onu teskin ederek hakkını bizzat koruyacağını vaad buyurmuş, akrabasını unutmayanları rahmet ve ihsânıyla mutlu edeceğini, akrabasını unutanları da rahmet ve ihsanından uzak tutacağını söylemiştir. Şuna eminiz ki, Cenâb-ı

Hakk’ın her şeye gücü yeter.

Denebilir ki, akrabalık bağı niçin rahim kelimesiyle anlatılmıştır? Bunun cevabı şudur: Birbirine akraba olan kimseler, bu akrabalığın kaynağını araştırmak, nerede başladığını, kaç nesildir devam ettiğini öğrenmek için eskilere doğru bir yolculuk yapsalar, sonunda akrabalığın bir anada yani bir rahimde son bulduğunu, diğer bir ifadeyle, akrabalığın bu rahimden başlayıp geldiğini görürler. Demek ki akrabalığı sağlayan şey rahimdir.

Hadis bize şunu anlatmaktadır:
İnsanlar arasında akrabalık bağını kuran Allah’tır. Bu bağın ve sıcak ilginin devam ettirilmesini isteyen de O’dur. Birbirlerine nikâh düşmeyecek kadar yakın olanların, hatta bir görüşe göre kan bağıyla bağlı bulunanların akrabalık bağını devam ettirmesi farzdır. Onların birbirleriyle ilgiyi kesmesi günahtır.

Akrabalarla ilgisini devam ettirenlerden Cenâb-ı Hak razı olacak, onlara nimetlerini bol bol ihsan edecektir. Akrabası ile ilgisini kesen kimselerden de şefkat ve merhametini, nimet ve ihsanını kesecek ve onları dünyada ve ahirette perişan edecektir.*

Kaynak


1- Buhârî, Tefsîru sûre 47, Edeb 13, Tevhîd 35; Müslim, Birr 16
*Riyazü’s Salihin “Ana Babaya İyilik Ve Akrabayı Ziyaret” bölümünden alıntıdır.

Daha Fazla
Yazardan Daha Fazla: Furkan Nesli
Kategoriden Daha Fazla: Anasayfa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

Danca Tevhid Broşürü

EY TEVHİDİ HAYKIRAN MÜSLÜMANLAR! Siz dünyanın en eski davasının bugünkü temsilcilerisiniz,…