Anasayfa Bölümler Furkan Aile İdareci Bir Erkeğin Sorumlulukları | Sayı 63

İdareci Bir Erkeğin Sorumlulukları | Sayı 63

7 dakika ortalama okuma süresi
0
0

Yöneticilik sorumluluk makamıdır. Erkek yöneticilik görevini, onu atayana ve makama saygısından çok iyi yapmak için gayret göstermelidir ki; bu makam Allah Azze ve Celle’dir. Erkek bu sebeple iyi bir idareci olmak için elinden gelen gayreti göstermeli, bunun için de reislik görevini Kur’an ve Sünnet ışığında yapmalıdır.

Erkek ailesinin geçiminden sorumludur, onları kimseyi muhtaç etmemek için çalışmalıdır ve ailesi için harcadığının ‘en kazançlı harcama’ olduğunu bilmelidir. Allah Rasulü bir hadisinde şöyle buyuruyor. “Allah yolunda harcadığın para, bir köle azat için verdiğin para ve aile fertlerin için harcadığın paralar yok mu? İşte bunların mükâfat bakımından en büyüğü, ailen için harcadıklarındır…”1

Onlar için harcadıklarını başlarına kakmamalı, söylenmemelidir. “Allah yolunda mallarını harcayıp da ardından başa kakıp, gönül kırmayanların mükâfatları Rableri katındadır. Onlara hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.”2

Aynı şekilde erkek ailesine karşı cimrilik yapmamalıdır. “Elini boynuna bağlama (cimrilik yapma), onu büsbütün de açma (israfçı olma). Sonra kınanmış, pişman olmuş bir halde oturup kalırsın.”3 Erkek şunu asla unutmamalıdır ki, kendisine verilen emanetlerden; karısı ve çocuklarından hesaba çekilecektir. Ailesini karşı ahiret hayatlarını da düşünerek hareket etmeli ve haramlara karşı bir kalkan görevi görmelidir.“Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.”4

Erkeğin baba olarak evlatları ile ilgili de yapması gereken vazifeleri vardır: Babalar çocuklarının maddi manevi terbiyesinden sorumludur. Bu terbiyeyi sadece annenin üzerine bırakmamalıdır, zira bundan kendisi de mes’uldür. Babalar çocuklarına sevgi göstermeli, onlara güzel terbiye vermeli ve dinini öğretmek için gayret sarf etmelidir. Çocukları arasında adaletsizlik yapmamalıdır. Kız çocuğunu erkek çocuğundan ayırıp hor görmemelidir. Bir baba herkesten önce kendi çocuğundan sorumludur.

Peygamber Efendimiz çocuklarını çok severdi. Kızı Fâtıma geldiği zaman, ayakta karşılar ve alnından öperdi. Bazı günler sabah namazına çağırmak için namaz vaktine yakın, kızının evine gider, kızını ve damadını namaza uyandırırdı. Torunlarını öper, sever, sırtına alırdı. Yolda gördüğü çocuklarla konuşur, onlarla şakalaşırdı. Peygamberimiz çocuklarını hiç öpmediğini söyleyen bir adama: “Merhamet etmeyen, merhamet bulamaz”5 buyurmuştur.

Çocuklara dair hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:

• “Çocuklarınızı çok öpün, her öpmenizde Cennet’teki dereceniz yükselir.”6

• “Çocuk kokusu Cennet kokusudur.”7

• “Evladınıza ikram edin, ana-babanın sizde hakkı olduğu gibi, evladınızın da sizde hakkı vardır.” 8

• “Çocuklarınızı seviniz ve onlara güzel bir terbiye veriniz.”9

• “Çocuğun babası üzerinde olan hakkı; ona güzel bir isim vermesi, yazıyı öğretmesi ve baliğ olduğu zaman evlendirmesidir.” 10

Hz. Ömer Radıyallahu Anh, çocuğun baba üzerinde hakkını soran birine şöyle cevap verir: “Babanın, evlenirken çocuklarına anne olacak kadını iyi (bir aileden) seçmesi, çocuğa güzel bir isim koyması ve dinini öğretmesi gerekir.”

1. Müslim
2. Bakara, 262
3. İsra, 29
4. Tahrim suresi, 6
5. Buhari
6. Buhari
7. Taberani
8. Taberani
9. İbni Mâce
10. Beyhâki

Daha Fazla
Yazardan Daha Fazla: Yönetici
Kategoriden Daha Fazla: Furkan Aile

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

106. Sayımız Çıktı!

“Geciken Adalet Zulümdür!” başlığı altında ülkemizde uzun süredir birçok kesimin rahatsız …