İLAH (Sayı 44)

6 dakika ortalama okuma süresi
0
0

“Allah ile birlikte başka bir ilâh edinip tapma. Ondan başka hiç bir ilâh yok.”1
Kelime-i Tevhid, günümüzde genel anlamı ile “Allah’tan başka ilah yoktur” diye Türkçe’ye çevrilir. Peki, ilah ne demektir. İlahtan kastedilen mana nedir ?
İlah kendisine ibadet edilen, her şeyden çok sevilen, tazim ve tesbih edilen mutlak varlık. İhtiyaçları gideren, işlenen âmelin karşılığını veren, sükunet bahşeden, yücelik hükmü altına alıp koruyan, ihtiyaçları gideren, musibet anında koruyandır. Lügatta, örtünmek, gizlenmek, alışmak ve kulluk anlamında kullanılmakla beraber genelde ibadet edilen, tapınılan nesnelerin ortak adı olmuştur. Ancak İslâmiyet’in saf tevhid akîdesi, tapılacak, ibadet edilecek; kâinatın ve eşyanın yaratıcısı ve yoktan var edicisi olarak sadece Allah’ı kabul etmektir.
İlah;
-İbadet edilen,
-Kanun koyan,
-Rızası gözetilen,
-İyiliği beklenen, anlamlarına gelir.
İlah kelimesinin dört anlamı vardır. Şimdi her bir anlam ile Kelime-i Tevhid’i Türkçe’ye çevirelim: Allah’tan başka ilah yoktur.
1- Allah’tan başka “ibadet edilecek” yoktur: Biz Mü’minler canlılara ( Hindular gibi…), putlara, heykellere (Hıristiyanlar gibi…), dünyaya, mevkiye, paraya… vs değil, sadece Allah’a kul olur, ona ibadet ederiz.
2- Allah’tan başka “kanun koyucu” yoktur: Biz Mü’minler Allah’ın kanunları dışında başka bir kanunu kabul etsek, kanun koyanı bu konuda yetki sahibi görmek, öyle inanmak suretiyle o kanunları kabul edersek, kanun koyanı (Allah’ın dışında kanun koyanı) ilah kabul etmiş oluruz. Bu da şirk olur, Allah’a ortak koşmak olur. Bu da Allah’ın asla affetmediği büyük bir günahtır.
Allah’u Teala’nın kanunları: Namaz kıl, oruç tut… gibi emirler ve içki içme, şirk koşma, gıybet etme gibi haramlardan ( yasaklardan) oluşur. Kim ki emredilen farzı yasaklar, yasaklanan haramı serbest bırakırsa, Allah’ın kanunlarını beğenmeyip, kendisi o ilahi kanunların muhalifine, zıttına kanun koyarsa, o kişi ilah, o kişinin kanunlarını canı gönülden kabul edende müşrik olur…
3- Allah’tan başka “rızası gözetilecek” yoktur. Bir Mü’min bir işi yaparken, bir söz söylerken tek bir amaca yönelmelidir: Allah’ın rızasını kazanmaya… Yapılan bir iyilik ( sadaka vermeden, birine söylenen tatlı bir söze kadar) veya kılınan bir namaz, yapılan bir sohbet ve yapılan hayırlı bir iş, gösteriş, kula yaranma amacını güdüyorsa, bu gizli şirk olur.
4- Allah’tan başka “iyiliği beklenecek” yoktur: Mü’min, müdür, amir, patronundan değil, iyiliği sadece Allah’tan bekler. Eğer bu kişilerin bize iyiliği dokunmuşsa unutulmamalıdır ki bu Allah’ın bize iyilik yapmak için bu kulları vasıta olarak kullandığı anlamına gelir yani iyiliği yapan Allah, vasıta kılınan müdür, başkan, doktor vs. olmuş olur. İşlenen amellerin karşılığını verecek olan Allah’tır.
İlah’ın manasını hakkıyla anladığımız zaman Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i; “Her kim La ilahe illallah derse Cennet’e girecektir”2 hadisini daha iyi anlamış oluruz.

1:Kasas 88

2:Müslim, Kitabül İman

 • 28 ŞUBAT’LA İLGİLİ… | Sayı 94

  Alparslan Hoca 24 Ocak’ta hakkındaki tüm suçlamalardan tahliye edildikten sonra henüz 24 s…
 • ADALET ARAYIŞIMIZ SÜRÜYOR| Sayı 94

  30 Ocak 2018’de Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na, Alparslan Kuytul Hocaefendi ve Furkan Gö…
 • 106. Sayımız Çıktı!

  “Geciken Adalet Zulümdür!” başlığı altında ülkemizde uzun süredir birçok kesimin rahatsız …
 • Röportaj | Sayı 105

  ONUN İÇİN NE DEDİLER? -4                 Başyazarımız Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin 22 a…
 • Dünya Haberler | Sayı 105

  DÜNYADA 2019 NASIL GEÇTİ?                 Ne yazık ki 2019 yılında dünya yine olumsuz birç…
 • TÜRKİYE HABERLER | Sayı 105

  TÜRKİYE’DE 2019 NASIL GEÇTİ?                 2020’ye adım atarken geriye dönüp baktığımızd…
 • Bolu Cezaevinden Son Ses Kaydı | Hocaefendi’den Mesaj

  Başyazarımız Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin Eşi Semra Kuytul Hocahanım ile gerçekleştirdi…
 • Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin 5 Aralık Mahkeme Savunması | Gündem

  22 ay boyunca haksız yere tutuklu yargılanan Başyazarımız Alparslan Kuytul Hocaefendi, 5 A…
Daha Fazla
 • RAB NE DEMEKTİR ? (Sayı 43)

  Kur’an-ı Kerim’in indiriliş sırasına göre ilk suresi olan Alâk suresinin ilk ayetinde Alla…
 • ER RAKÎB ve EL MUCÎB (Sayı 42)

  “Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde (gözetici) Rakîb’dir.”1 Rakîb; “görüp gözeten, murâkabe …
 • EL-HAFİZ (SAYI 41)

  Hafîz ismi Allah Azze ve Celle’nin kâinatı yönettiğini ifade eden kevnî isimlerindendir. H…
 • Tefekkür, Murakabe Ve Muhasebe (Sayı 38)

  Allah insanı işiten, gören, düşünen, sorumluluk sahibi bir varlık olarak yaratmıştır. Düşü…
 • Ramazan Geceleri ve Teravih (Sayı 27)

  Ramazan ayı Allah’ın kullarına ihsan ettiği önemli bir aydır. Faziletiyle ilgili yazılmış …
 • Takvaya Giden Yol: Allah Korkusu (Sayı 24)

  Fâtır Suresi, 28: “Kulları içinde Allah’tan ancak âlimler ‘içleri titreyerek korkar.’ Şüph…
Yazardan Daha Fazla: M. Ahmet Ekinci
 • TEVHİD (Sayı 54)

  Sözlükte “Bir” anlamına gelen “Vâhid” kelimesinden türeyen Tevhid, “birlemek” manasına gel…
 • DİN (Sayı 51)

  İnsanlığın en temel ihtiyacı doğru bir yolda, doğru kanunlarla yönetilerek, doğru bir yaşa…
 • İBADET – 2 (Sayı 49)

  Kur’an ve Sünnet menşeli diğer birçok kavram gibi “ibadet” kavramı da çağımızda yanlış anl…
 • RAB NE DEMEKTİR ? (Sayı 43)

  Kur’an-ı Kerim’in indiriliş sırasına göre ilk suresi olan Alâk suresinin ilk ayetinde Alla…
Kategoriden Daha Fazla: Kelimeler Ve Kavramlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

RAB NE DEMEKTİR ? (Sayı 43)

Kur’an-ı Kerim’in indiriliş sırasına göre ilk suresi olan Alâk suresinin ilk ayetinde Alla…