Verilerle Türkiye’ De Eğitim | Sayı 104

13 dakika ortalama okuma süresi
0
0

Sürekli yakınılan “Gençliğin eğitimi neden bu halde?” sorusunun cevabı eğitim sistemi ve düzeyinde yanıt buluyor. Yanlış eğitim sistemi, düşük seviyede öğretim ve ilgisizlik… Bu sebepler eğitim düzeyini aşağı çekerken gençliğin imanını, ahlakını, psikolojisini de yerle bir ediyor.

TÜRKİYE’DE EĞİTİM DURUMUYLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER:

 • Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan verilere göre, Türkiye’de örgün eğitim alan; okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğre­tim düzeyinde 9.394.125’i erkek, 8.714.735’i kız olmak üzere toplam 18.108.860 öğrenci bulunuyor.
 • Örgün eğitimdeki öğrencilerden 15.088.592’si resmi, 1.440.577’si özel ve 1.579.691’i ise açık öğretim kurumlarında okuyor.
 • Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2018-2019 eğitim öğre­tim yılında 1.077.307 oldu. Bu öğretmenle­rin 907.567’si resmi okullarda, 169.740’ı özel okullarda görev yapıyor.
 • Örgün eğitimde, 54.036’sı resmi okul, 12.809’u özel okul, 4’ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 66.849 okul bulunuyor.1
 • Türkiye’de ilk öğrenimden yüksek öğreni­me kadar yapılan harcama Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH)’nın %5,4’üne tekabül ediyor. Bu veriler çerçevesinde Türkiye’de ilkokul­dan üniversiteye kadar her bir öğrenci için eğitim kurumlarına 5.633 dolar harcanırken, OECD ülkelerinde ortalama oran bunun iki misli yani 10.502 dolar civarında.
 • Türkiye’de OECD ülkelerine kıyasla yüksek öğrenime katılım oranı da düşük. Türkiye’de 25 ila 34 yaş grubu gençlerin sadece %33’ü yüksek öğrenimini bitirirken, bu oran %44 olan OECD ortalamasının 11 puan altında. OECD ülkeleri ortalamasıyla kıyaslandığın­da, Türkiye’de üniversite bitirip, istihdam edilen genç yetişkinlerin oranı (%66), OECD ülkeleri ortalamasıyla kıyaslandığında en alt seviyede.2
 • MEB Faaliyet Raporu verilerine göre ikili eği­tim yapılan okul oranı %25,71’dir. Başka bir ifade ile Türkiye’de her dört okuldan birinde ikili eğitim yapılmaktadır. Okulların %87’sin­de spor salonu bulunmamaktadır. Kütüpha­nesi olmayan okul oranı %61; çok amaçlı sa­lonu olmayan okulların oranı %62’dir. Eğitim öğretimden erken ayrılma oranı (18-24 yaş) %32,50 gibi oldukça yüksek bir oranda ger­çekleşmiştir.3

 

PISA – EĞİTİM RAPORU VE TÜRKİYE’DE ÖĞRENCİLERİN KALİTESİ

 • Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) kurumunun 2015 yılı için yayınladığı raporda Türkiye’deki eği­tim bilançosu şu şekilde: 70 ülke içinde fende 52’inci, matematikte 49’uncu, oku­mada 50’inci sırada yer aldı. Bu rakamlar 2003 yılında yayınlanan PISA-Raporunda açıklanan sıralamaların da gerisinde bulu­nuyor.
 • Bu istatistikleri PISA Direktörü Andre­as Schleicher şu şekilde değerlendiriyor: “Öğrettikleriniz artık gereksiz; ezberde iyi, yaratıcılıkta kötüsünüz.” Bu eleştiriyi dö­nemin Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin şu şekilde yanıtlamıştır: “Ezber geleneği­mizde önemli bir öğrenme yöntemidir.”
 • Türkiye’deki sınav sistemlerini de değer­lendiren Schleicher, bu konuda sınav sis­teminin eğitim-öğretimi olumsuz şekilde etkilediğini şu şekilde özetliyor: “Öncelik­le ben sınavlara karşı değilim. Asıl sorun, Türkiye’deki sınavların dar bir yaklaşımı olması. Çoklu sınav sistemi varken, uygu­lamaya baktığınızda öğretmenler iyi öğret­mek için değil, öğrencileri sınavlara hazır­lamak için sınıftalardı. Bu da pek yardımcı olmuyordu.” Öğrenciler meseleyi anlamak­tan ziyade sınavı geçmek için eğitim alı­yor…4

 

YILLARCA EĞİTİM VERİLMESİNE RAĞMEN ÇOCUKLARDA SUÇ ORANLARI YÜKSEK

 • 2017 yılı için TÜİK (Türkiye İstatistik Ku­rumu) suça sürüklenen çocukların sayı­sını 107.984 olarak ilan etti: Bu rakamlar­da en yüksek oranı 15-17 yaş grubu alıyor, (75.828), ardından 12-14 arası (23.842) ve 11 yaş altı. (6.954) TÜİK verilerinde dikkat çe­ken en çarpıcı durumun ise, 11 yaş altında­ki 3’ü kız 16 çocuğun öldürme, 13’ü kız 325 çocuğun ise cinsel suçlara karışması oldu.

Dicle Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psi­kiyatristi Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, son zamanlarda şiddetin ekranlarda, sokak­ta

artmasıyla birlikte çocukların da suça sürüklenme oranlarının arttığını vurgulu­yor.5

 • Mesut Kaymakçı’nın 24.10.2013 tarihinde Yeni Asya Gazetesinde öğrencilerin mad­de bağımlılığı ile ilgi yazdığı bir makalede şu bilgiler yer alıyor: “İstanbul Emniye­ti tarafından İstanbul’daki lise öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada, ekono­mik durumu çok kötü olan ailelerin çocuk­larının daha fazla alkol, sigara ve esrar tü­kettikleri belirlendi. Bu araştırmaya göre: Bu ekonomik durumu kötü olan öğrencile­rin %51’i en az bir kez sigara, %7’si en az bir kez esrar içtikleri, %36,3’ünün ise alkol kullandıkları tespit edilmiştir.”6
 • Liselerde Madde Bağımlılığı- Mevcut Du­rum ve Önerilere İlişkin Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Bakış Açıları Raporuna göre 2008 yılında madde kullanıcıların %75’i 20 yaşından önce, yani okul zama­nında madde kullanmaya başlamıştır.7
 • Birleşmiş Milletler Dünya Suç Bürosu ta­rafından hazırlanan 2005 Dünya Uyuştu­rucu Raporunda (UNODC, 2005), uyuş­turucu kullananların her yıl %8 oranında arttığı ifade edilmektedir.
 • Eral Okullarının web sitesinde yayınladı­ğı bir makalede öğrencilerin madde kul­lanımı ile ilgili yaptığı ifadeler şu şekilde özetlenmiştir: “Ülkemizde gençler arasında yapılan çalışmalarda yarısından fazlasının sigara deneyiminin olduğu, ilköğretimde ise yaşam boyu en az bir kez tütün kullanma oranının %16 olduğu görülmektedir. Yaşam boyu en az bir kez alkol kullanımı %35-45, esrar kullanımı %4, uçucu madde kullanımı %4, ekstazi kullanımı için ise %2-2,5 oran­ları verilmektedir. Tütünden sonra en sık kullanılan maddeler sırasıyla alkol, uçucu maddeler ve esrardır. Sigara ve alkol dışında tüm maddelerde kullanım sıklığında bir artış söz konusudur.8

 

 

 

 1. ntv.com.tr/egitim/meb-egitim-ogretim-istatistiklerini-acikladi,lShpxzBaC0mdXGSjqiOppg
 2. yenimesaj.com.tr/turkiye-egitime-az-para-harciyor-H1326371.htm
 3. egitimsen.org.tr/2018-2019-egitim-ogretim-yilinda-egitimin-durumu-raporu/
 4. bbc.com/turkce/haberler-turkiye-42481321
 5. iha.com.tr/haber-cocuklarin-karistigi-suc-oranlari-sasirtti-737052/
 6. yeniasya.com.tr/mesut-kaymakci/okullarda-madde-bagimliligi_213268
 7. acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933037.pdf (s.3)
 8. eral.k12.tr/cocuklarimiz-ve-madde-bagimliligi/
 • 28 ŞUBAT’LA İLGİLİ… | Sayı 94

  Alparslan Hoca 24 Ocak’ta hakkındaki tüm suçlamalardan tahliye edildikten sonra henüz 24 s…
 • ADALET ARAYIŞIMIZ SÜRÜYOR| Sayı 94

  30 Ocak 2018’de Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na, Alparslan Kuytul Hocaefendi ve Furkan Gö…
 • 106. Sayımız Çıktı!

  “Geciken Adalet Zulümdür!” başlığı altında ülkemizde uzun süredir birçok kesimin rahatsız …
 • Röportaj | Sayı 105

  ONUN İÇİN NE DEDİLER? -4                 Başyazarımız Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin 22 a…
 • Dünya Haberler | Sayı 105

  DÜNYADA 2019 NASIL GEÇTİ?                 Ne yazık ki 2019 yılında dünya yine olumsuz birç…
 • TÜRKİYE HABERLER | Sayı 105

  TÜRKİYE’DE 2019 NASIL GEÇTİ?                 2020’ye adım atarken geriye dönüp baktığımızd…
 • Bolu Cezaevinden Son Ses Kaydı | Hocaefendi’den Mesaj

  Başyazarımız Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin Eşi Semra Kuytul Hocahanım ile gerçekleştirdi…
 • Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin 5 Aralık Mahkeme Savunması | Gündem

  22 ay boyunca haksız yere tutuklu yargılanan Başyazarımız Alparslan Kuytul Hocaefendi, 5 A…
Daha Fazla
Yazardan Daha Fazla: Furkan Nesli
Kategoriden Daha Fazla: Eğitim Problemleri- Seküler Eğitim ( Sayı 104 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

Dünya Haberler | Sayı 105

DÜNYADA 2019 NASIL GEÇTİ?                 Ne yazık ki 2019 yılında dünya yine olumsuz birç…