Dua

Bediüzzaman'ın Kaleminden Dualar

Paylaş:

Ramazan-ı Şerif hakkında Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “Ramazan’da Allah’ı zikreden mağfiret olunur. Ve o ayda Allah’tan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez”1 buyuruyor. Bizler de bu sayımızda Bediüzzaman Hazretlerinden kalpleri hislendirecek, aklı tefekküre sevk edecek dualara yer verdik. Hal duası kabul edilerek bağışlananlardan olabilmek niyazıyla.

Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim... Senin kapına gelmiş olan ben hem asi hem aciz hem gafil hem cahil hem hasta hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde kırk sene sonra pişman olup Sana dönmek istiyor, Senin rahmetine sığınıyor, sayısız günah ve hatalarını itiraf ediyor, kuşku ve türlü türlü manevi hastalıklara tutulmuş, Senden deva istiyor. Eğer sonsuz ve mükemmel merhametinle onu kabul etsen, zaten o Senin şanındır. Çünkü Sen Rahman ve Rahimsin. Eğer kabul etmezsen Senden başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki kapısına gidilsin. Senden başka hak ilah yok ki ona sığınılsın.

Allah’ım! Çok güçsüzüm. Hâlbuki düşmanlarım, hastalıklarım, korkularım, acılarım ve beni saran tehlikeler sayısızdır. Bunlardan kurtulma ve tüm hepsine karşı dayanabilecek gücü ver bana. Çünkü Sen hem güçlü hem koruyucu, hem de bana her şeyden daha yakınsın.

İlahi! Ömrüm bitip tükenecek bir dakikadan ibarettir. Hâlbuki maksat ve arzularımın sınırı yok. Bunların üstesinden ancak Senin yardımınla gelebilirim. Beni arzu ve maksatlarıma dilediğin zaman ve mekânda ulaştıracak Sensin. Senin yardımını bekliyorum.

İlahi! Şuur ve idrakim parlayıp sönen bir ışık gibidir. Hâlbuki korunması ve bilinmesi gereken hakikatler büyüktür. Sakınılacak kötü fikir ve tesirler çoktur. Bütün bu kötü fikir ve tesirlerden kurtulmak ancak Senin korumanladır. Hidayetinin nurlarını anlamak ve yaşamak ancak Senin hidayetinledir. Çünkü Sen hem Âlim hem Hâdi hem de Hâfızsın.

İlahi! Benim sabırsız bir nefsim, sızlanan bir kalbim, zayıf bir sabrım, nazik bir bedenim var. Seni seven bir kalbe, sonsuz bir sabra, baki bir varlığa ihtiyacım var. Beni terbiye ederek razı olacağın bir nefsi ve katında kabul görecek bir kalbi bana ihsan eyle.

Ey Sana sığınanları koruyan Allah’ım! Beni şeytani arzulardan koru, beşerî kirlerden temizle! Peygamberin olan Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in candan sevgisini nasip ederek, gaflet pasından, cehaletten gelen kuşkulardan arındır beni! Öyle ki, benliğim tamamen yok olup her şeyim Senin için, Senin adına, Senin yolunda ve Senin tarafından olsun. Böylece nimetin sayesinde ihsan deryasına dalmış, Senin kudretinin yardımına mazhar olmuş, Senin lütuflarında memnun olmuş, Senden alıkoyan her şeyden de Senin himayenle korunmuş olayım.2

1. Ramuz El Hadis / Hz. Cabir Radıyallahu Anh

2. İsmail Acarkan, “Ona Yaralı Olduğumu Söyleyin”