Alparslan Kuytul Hocaefendi

Alparslan Kuytul Hocaefendi

Alparslan Kuytul Hocaefendi

Biyografi:

Başyazarımız Alparslan Kuytul Hocaefendi 1965 yılında Adana’da dünyaya geldi. Allah’ın lütfuyla dine temayülü olan bir çocuk olarak yetişti. Çocukluğunda camiye gider, arkadaşlarını camiye götürür ve namaz kıldığı camiyi temizlerdi. Özellikle babasından gördüğü dini hassasiyet ve hocalardan almış olduğu İslamî dersler ışığında Kur’an ve Sünnet sevgisiyle büyüdü.

İlköğrenimini Adana İnkılâp İlkokulu’nda, orta öğrenimini Tepebağ Ortaokulunda, lise öğrenimini de Adana Erkek Lisesi’nde tamamladı.  Lisede iken 1980-1982 yılları arasında okul çıkışı ve hafta sonları okul arkadaşlarını okulun karşısındaki camiye götürür ve onlara dini sohbetler yapardı. Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi, 1983 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüne başladı. Üniversitede öğrenci iken 1986’da ilk öğrenci evini kurarak orada üniversitelilere ve esnaflara dersler yapıyordu.

Yaptığı eğitim ve hizmet faaliyetlerini bir adım daha ileri götürebilmek için 1988 yılında Kardeşler Kitabevini kurdu. Kitabevinin bahçesinde tebliğ faaliyetlerine ve haftalık derslere yıllarca devam etti. 1987-1988’de Üniversiteden mezun olduktan sonra 1990 yılında Askere giden Hocaefendi, askerlik görevini tamamladıktan sonra 1992’de Mısır’ın Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesine başladı. 1996-1997’de mezun olduktan sonra Türkiye’ye döndü.

Hocaefendi, lise çağlarından itibaren yeryüzünde Allah’ın değil insanların dediğinin olduğunu ve Allah’ın hükmetme hakkının gasp edildiğini görüyor, bundan dolayı “Allah’ın dünyasında Allah’ın dediği olmalı” diyerek buna tepki gösteriyor ve insanları uyandırmaya çalışıyordu. Öte yandan Müslümanların içinde bulunduğu durum, görülen zulümler ve neslimizin gidişatı onu derinden üzüyor ve mazlum ümmetin kurtuluşu için Rabbanî bir hareketin ortaya çıkması için mücadele ediyordu.

Ezher üniversitesinde eğitimine devam ederken 1994 yılının Kasım ayında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfını kurdu. Vakıf kurulduktan sonra eğitim ve hizmet faaliyetlerine vakıf binasında devam etmiştir. Vakıf zaman içerisinde birçok il ve ilçede şubeler açmıştır. Hocaefendi, her cuma akşamı vakıf merkezinde yaptığı tefsir ve konulu derslerin yanı sıra talebelerine âlim sıfatı kazandıracak Hadis, Siyer, Fıkıh, Usul, Arapça gibi ilmi dersler, bunlarla birlikte aydın sıfatı kazandıracak Ortadoğu Gerçeği, Beşerî İdeolojiler, Çağdaş Kavramlar ve Dünya Siyaseti gibi dersler de yapmaktadır.

Çünkü Hocaefendi, Müslümanların yeniden ayağa kalkıp kurtulmasının bir yönüyle aydın, bir yönüyle âlim vasıflarını kazanmış ve toplumuna öncülük yapacak Öncü Bir Neslin yetiştirilmesine bağlı olduğuna ve İslam medeniyetinin ancak böyle bir nesille kurulabileceğine inanmaktadır. Bu derslerin birçoğu www.furkanvakfi.org adresinde bulunmaktadır.

O, hayatını İslam Medeniyeti’nin inşası uğrunda mücadeleye adamış seçkin bir ilim, dava ve hareket adamıdır. Hocaefendi’nin en büyük hayali ümmete liderlik yapacak öncü bir neslin yeniden doğmasıdır. Bu uğurda gece-gündüz dersler vererek bu nesli yetiştirme gayretindedir ve tüm mesaisini buna ayırmıştır. Muhterem hocamız yıllardır bu uğurda yapmış olduğu eğitim ve hizmet faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. 2002 yılında evlenen Hocaefendi’nin beş çocuğu vardır.

Bu eğitim ve hizmet faaliyetlerini gerçekleştirirken 2011 yılında “Furkan Nesli – Öncü Nesil” Dergimizin çıkmasına öncülük etmiştir. Dergimizde aylık olarak kaleme aldığı ilmî ve siyasî makalelerle ilk sayıdan itibaren dergimizin başyazarlığını yapmaktadır.

Bir yandan ilmî dersler veren Hocaefendi diğer yandan yurt içi ve yurt dışında halka açık konferanslar düzenleyerek toplumsal bir bilinç oluşmasını da sağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca üniversiteli gençlerle söyleşi, kitabevi sohbetleri, Skype üzerinden dersler, zulme karşı gerçekleştirdiği mitingler, Ramazan ayında iftar programları ve Ramazan sohbetleri düzenlemektedir.

Hocaefendi, unutulmuş sünnetlerden olan akrabayı uyarma ve akraba ile ilgilenme sünnetini yeniden ihya etmiş, akrabaları ile sohbet grupları başlatmış ve bu şekilde cemaat mensuplarının yüzlerce akraba sohbet grubu başlatmasına vesile olmuştur.

Talebelerinin ilmi gelişiminin yanında manevi gelişimine de önem veren Hocaefendi’nin öncülüğünde, Türkiye’de unutulan itikâf sünneti yaklaşık 15 yıldır ihya olmuştur ve Furkan hareketine gönül verenler Türkiye’nin çeşitli illerinde çok sayıda camide her sene itikâfa girmektedirler.

1994 yılından beri yaptığı Cuma Tefsir Dersi, www.furkanvakfi.org sitesinden canlı olarak yayınlanmakta ve binlerce kişi tarafından izlenirken, soru-cevaplar bölümünde fıkhî, siyasî ve güncel olaylara yönelik yaptığı analizler sosyal medyada büyük bir kitle tarafından takip edilerek beğeni almakta ve her kesimden birçok insan tarafından kabul görmektedir.

2003 yılından itibaren çeşitli illerde düzenli konferanslara başlayan Hocaefendi’nin konferanslarına on binlerce insanın katıldığını gören bazı derin ve karanlık güçler Hükümet eliyle 2014 yılından beri konferansları engellemeye başlamış, önce spor salonları verilmemiş ve konferansların TV kanallarında yayınlanması engellenmiş daha sonra ise düğün salonlarında bile konferans yapmasına müsaade edilmez hale gelmiştir.

Hocaefendi’yi birçok hocadan ayıran en önemli özelliklerinden biri, onun ülke ve dünya gündemine duyarsız kalmaması ve siyasi olaylara Kuran ve Sünnet ışığıyla bakarak yorumlar yapmasıdır. Hak bildiğini söylemekten korkmayan kişiliği, onu alışılmış hoca ve lider modellerinden ayırmaktadır.

O, Hak bildiğini söylemekten asla korkmamış ve daima “İslam’a veya Müslümanlara zarar verildiğinde konuşurum. Ben sonumu değil, görevimi düşünürüm” demiştir.  Bu yüzden birçok sıkıntılarla, mahkemelerle ve iftiralarla karşılaşmıştır. Ancak o, kınayıcının kınamasından, iftiracının iftirasından korkmadan daima hakkı haykırmış ve haklının yanında durmuştur. Yanlışa yanlış demiş ve güçlü de olsa haksızların safında asla yer almamıştır.

Hocaefendi’nin en büyük amacı; Rabbani metotla İslami hizmetler yapan, tüm meselelere sahabiler gibi Kur’an ve sünnet penceresinden bakan, Kur’an’da bulunan iman, ibadet, ahlak ve cihad gibi tüm vitaminleri alınması gerektiği kadar alabilen öncü bir neslin yetiştirilmesidir. Alparslan Kuytul Hocaefendi bu özlemini gerçekleştirebilmek amacıyla tüm mesaisini eğitim ve hizmet çalışmalarına vakfetmiştir.

 

https://alparslankuytul.com/alparslan-kuytul-hocaefendi

 

Paylaş:
Yazarın Yazıları
Sayı No Yazı Word
Sayı 154 The Universal Message of The Qur’an
Sayı 154 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 154 Hamas Dünyaya Cihadı Öğretti
Sayı 154 Kur’an’ın Evrensel Çağrısı -1
Sayı 153 Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin Açılış ve Hasbihal Konuşmasından Notlar
Sayı 153 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 153 Alparslan Kuytul Hocaefendi ile Özel Röportaj
Sayı 151 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 145 Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin Hücre Cezasına Binaen Vermiş Olduğu Savunması
Sayı 144 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 144 Allah Diktatörlükten Milletimizi Kurtarsın!
Sayı 150 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 143 Hak Mücadelesi Verenler, Önce Allah’ın Hakkı İçin Mücadele Vermelidirler!
Sayı 150 Filistin İslami Direnişi
Sayı 148 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 148 Erkeğin Hanımına Karşı Güzel Davranmasının Önemi
Sayı 146 Tahliye Sonrası Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Açıklamalar
Sayı 142 Sabredenleri Müjdele!
Sayı 141 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 141 Can Feda Edilir, İman Feda Edilmez!
Sayı 140 Takva ve Neticeleri
Sayı 134 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 134 Tutukluluğun Perde Arkası
Sayı 138 Hakka Davet Vazifesi -2
Sayı 140 Tevhid Saltanatları Yıkar
Sayı 139 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 139 Üzülme!
Sayı 133 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Soylu’nun ve Bahçeli’nin İddialarına Cevaplar -3
Sayı 139 İmanın Tadı
Sayı 137 Alimler Zulümlere Sessiz Kalamazlar!
Sayı 137 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 137 Hakka Davet Vazifesi
Sayı 133 Tutuklanacağım Önceden Belliydi
Sayı 133 Hz. Hüseyin ve Mücadelesi
Sayı 132 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Soylu’nun ve Bahçeli’nin İddialarına Cevaplar -2
Sayı 132 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 132 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Suikast Şüphesinin Perde Arkası
Sayı 131 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Soylu’nun ve Bahçeli’nin İddialarına Cevaplar -1
Sayı 131 İslam’ın Kulluğa Bakışı -4
Sayı 130 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 130 İslam’ın Kulluğa Bakışı-3
Sayı 129 İslam’ın Kulluğa Bakışı -2
Sayı 128 İslam’ın Kulluğa Bakışı
Sayı 127 Ümmetin ve İnsanlığın Geleceği
Sayı 126 Hz. Peygamber ve Davası
Sayı 33 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den 17 Aralık Operasyonu Yorumu
Sayı 54 İncirlik Üssü Amerika’ya Irak Savaşında Açıldığında Tepki Gösterenlerin,  Bugün Üssün Amerika’ya Yeniden Açıldığı Halde Tepki Göstermemelerini Nasıl Anlamalıyız?
Sayı 53 Son Dönemlerde Yaptığınız Açıklamalar Sebebiyle; Hocalar Siyasi Meselelere Karışmamalı, Sadece Dini Konuları Konuşmalı Diyenlere Nasıl Cevap Verirsiniz?
Sayı 51 Soru: Eşcinsellerin Gerçekleştirdiği ‘Onur Yürüyüşü’nü Nasil Değerlendiriyorsunuz?
Sayı 48 “Kürt sorunu yoktur” tarzında açıklamalar yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sayı 46 Paris’teki Mizah Dergisine Yapılan Saldırıyı Nasıl Değerlendiriyorsunuz?
Sayı 45 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Güncel Analiz
Sayı 44 Legal Görünümlü İllegal Faaliyetlerden Kasıt Nedir?
Sayı 43 IŞİD’in Kobani’ye Saldırmasından Sonra Çıkan Olayları Nasıl Değerlendiriyorsunuz?
Sayı 36 Alparslan Kuytul Hocaefendi İle Gündem
Sayı 62 Alparslan  Kuytul  Hocaefendi’den  Güncel -Yorum
Sayı 78 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Aşura Günü Özel Mesajı
Sayı 77 Alparslan Kuytul Hocaefendi İle ‘Cumhurbaşkanı’nın Coca-Cola Fabrikası Açılışı Yapması’ Hakkında Röportaj
Sayı 61 Alparslan Kuytul Hocaefendi ile Röportaj - 5 Yıldır Devam Eden Serüven
Sayı 49 Alparslan Kuytul Hocaefendi İle İslam’ın Yükselişi Hakkında Röportaj
Sayı 13 Alparslan Kuytul Hocaefendi İle Röportaj
Sayı 11 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Davet Hatıraları
Sayı 54 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Öncü Nesle Tavsiyeler
Sayı 34 Ortadoğu Gerçeği ve Ümmetimizin Doğum Sancısı-6
Sayı 62 İdarecilerin Kulluğunu Unutarak Zulmetmesi ve Zulme Karşı Direnişimiz
Sayı 33 Ortadoğu Gerçeği ve Ümmetimizin Doğum Sancısı-5
Sayı 32 Ortadoğu Gerçeği ve Ümmetimizin Doğum Sancısı-4
Sayı 31 Ortadoğu Gerçeği ve Ümmetimizin Doğum Sancısı-3
Sayı 36 Ortadoğu Gerçeği ve Ümmetimizin Doğum Sancısı-8
Sayı 35 Ortadoğu Gerçeği ve Ümmetimizin Doğum Sancısı-7
Sayı 48 Hz. Peygamberi Sevmek
Sayı 78 İmanın Kazandırdığı Kişilik-3
Sayı 22 Ümmetimizin Çöküşü ve Çöküşün Sebepleri -6
Sayı 21 Ümmetimizin Çöküşü ve Çöküşün Sebepleri-5
Sayı 23 Ümmetimizin Çöküşü ve Çöküşün Sebepleri -7
Sayı 42 Kur'an'da Yahudiler-3
Sayı 24 Ümmetimizin Çöküşü ve Çöküşün Sebepleri -8
Sayı 40 Alparslan Kuytul Hocaefendi'den Kınama
Sayı 26 Ümmetimizin Çöküşü ve Çöküşün Sebepleri -9
Sayı 27 Ümmetimizin Çöküşü ve Çöküşün Sebepleri -10
Sayı 53 SİLAHLARIN SUSMASI İÇİN KURAN VE SÜNNETİ HAKEM KABUL ETMEK
Sayı 52 Çözüm Sürecinin Bitirilmesinin Perde Arkası
Sayı 44 AKP Güçlendikçe Kimlik Değiştiriyor
Sayı 43 Kur'an'da Yahudiler-4
Sayı 41 Kur'an'da Yahudiler-2
Sayı 40 Kur'an'da Yahudiler-1
Sayı 36 İslam’ın Dayanışma Anlayışı – 2
Sayı 51 Ramazan’da Kur’an’in Mesajini Anlamak -2 Kadir Gecesi
Sayı 76 Teslimiyetin ve Fedakârlığın Sembolü Kurban
Sayı 45 İnsanı Harekete Geçiren Etkenler -6
Sayı 54 İnsanı Harekete Geçiren Etkenler-9
Sayı 46 İnsanı Harekete Geçiren Etmenler (Muharrikun)-7
Sayı 47 İnsanı Harekete Geçiren Etkenler (Muharrikûn)-8
Sayı 41 İnsanı Harekete Geçiren Etmenler (Muharrikun)-4
Sayı 40 İnsanı Harekete Geçiren Etmenler-3 (Muharrikun)
Sayı 39 İnsanı Harekete Geçiren Etkenler -2 (Muharrikûn)
Sayı 38 İnsanı Harekete Geçiren Etkenler (Muharrikûn)
Sayı 42 İNSANI HAREKETE GEÇİREN ETMENLER (MUHARRİKUN)-5
Sayı 72 Toplumsal Değişimin İlahi Yasaları -2
Sayı 71 Toplumsal Değişimin İlahi Yasaları – 1
Sayı 37 İslam Devleti İçin Çalışmağa Gerek Yok Mu?
Sayı 43 Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin Konferansların Engellenmesine Dair Yaptığı Açıklamanın Özeti
Sayı 77 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 76 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 72 Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Güncel Analizler
Sayı 61 Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Güncel Analiz
Sayı 71 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 75 Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 78 Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 106 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 84 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 82 Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 74 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 73 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 70 Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 36 Soru ve Cevaplar
Sayı 44 Aydın Âlimlerin Kontrolündeki Cemaatler İstikbal Vaad Eder!
Sayı 124 Emniyet İçerisindeki Medeniyet
Sayı 124 İdealist İnsan Olmak -5
Sayı 123 Allah’tan Korkan Başka Hiçbir Şeyden Korkmaz
Sayı 123 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 123 İdealist İnsan Olmak -4
Sayı 122 İdealist İnsan Olmak -3
Sayı 121 Camide İtikafa Polis Baskını!
Sayı 120 İdealist İnsan Olmak -2
Sayı 20 Ümmetimizin Çöküşü ve Çöküşün Sebepleri -4
Sayı 18 Laik ve Ilımlı Müslümanların Neden İktidara Getirildiğinin Başbakan Tarafından İtirafı
Sayı 15 Kur’ân’ın Kelâmullah Olduğunun Delilleri -5
Sayı 50 Ramazan’da Kur’an’ın Mesajını Anlamak -1
Sayı 7 Kurban ve Teslimiyet
Sayı 7 Öncü Neslin Görevleri-3
Sayı 6 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Başbakan’a Cevap
Sayı 119 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 119 İdealist İnsan Olmak -1
Sayı 118 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 118 Muhalefet Şuuru İle Gelen Mücadele Ruhu
Sayı 117 Tevhid Şuuru İle Gelen Fetih Ruhu
Sayı 117 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Gündeme Dair Analizler
Sayı 116 İslam’ın Kardeşlik Ve Dayanışma Anlayışı -2
Sayı 115 İslam'ın Kardeşlik ve Dayanışma Anlayışı
Sayı 114 Cahiliye Hayatından İslam Medeniyetine
Sayı 113 Vahyin Hedeflediği Nesil -3
Sayı 112 Vahyin Hedeflediği Nesil -2
Sayı 111 Vahyin Hedeflediği Nesil-1
Sayı 100 The Decline of Our Ummah and Its Reasons – 9
Sayı 99 The Decline of Our Ummah and Its Reasons – 8
Sayı 98 The Decline Of Our Ummah And Its Reasons – 7
Sayı 97 The Decline Of Our Ummah And Its Reasons – 6
Sayı 96 The Decline Of Our Ummah And Its Reasons – 5
Sayı 95 The Decline Of Our Ummah And Its Reasons – 4
Sayı 94 The Decline Of Our Ummah And Its Reasons – 3
Sayı 93 The Declıne Of Our Ummah And Its Reasons – 2
Sayı 92 The Declıne Of Our Ummah And Its Reasons – 1
Sayı 91 The Ummah, Responsibility And The Muslims Of Arakan
Sayı 90 Evıdences Of Qur’an Beıng The Word Of Allah- 5
Sayı 89 Evidences Of Qur’an Being The Word Of Allah - 4
Sayı 88 Evidences Of Qur’an Being The Word Of Allah – 3
Sayı 87 Evidences of Qur’an Being the Word of Allah – 2
Sayı 86 Evidences Of Qur’an Being The Word Of Allah
Sayı 85 The Need For Revelation By Humans
Sayı 84 Duties Of The Leading Generation – 3
Sayı 83 Duties Of The Leading Generation – 2
Sayı 81 Duties Of The Leading Generation – 1
Sayı 80 We Didn’t And We Will Never Recognize Israel
Sayı 79 Characteristics Of The Leading Generation -2
Sayı 78 Characteristics Of The Leading Generation -1
Sayı 77 The Awaited Generation: Leading Generation
Sayı 19 Ümmetimizin Çöküşü ve Çöküşün Sebepleri -3
Sayı 80 Yalnız Kudüs Değil, Tüm Filistin Müslümanlarındır!
Sayı 110 Alparslan Kuytul Hocaefendi ile Röportaj
Sayı 76 İmanın Kazandırdığı Kişilik -2
Sayı 75 İmanın Kazandırdığı Kişilik
Sayı 109 Ramazan Ayı ve Oruç
Sayı 74 Ramazan İle Dirilmek
Sayı 73 Din Düşmanı Derin Komite Ve 22 Nisan’da Adana’da Yapılan Zulüm
Sayı 30 Ortadoğu Gerçeği ve Ümmetimizin Doğum Sancısı-2
Sayı 70 İslam’da Davet Ve İnsan Kazanma
Sayı 18 Ümmetimizin Çöküşü ve Çöküşün Sebepleri -2
Sayı 69 Hak Yolda Sebat - 2
Sayı 68 Hak Yolda Sebat
Sayı 67 Bir Kimsenin Günahını Açıklamak Caiz Mi?
Sayı 67 Dava Yolunda Dökülmeler Ve Sebepleri
Sayı 29 Ortadoğu Gerçeği Ve Ümmetizin Doğum Sancısı-1
Sayı 17 Ümmetimizin Çöküşü ve Çöküşün Sebepleri -1
Sayı 16 Ümmet, Mes’uliyet ve Arakan Müslümanları
Sayı 66 Cemaat Karşıtlığı Oluşturma Projesi
Sayı 108 Uyanmak ve Allah’a Yönelmek
Sayı 65 Allah'a Adanmak
Sayı 79 Maddeci Dünyada Maneviyat Aleminde Yükselmek
Sayı 2 Öncü Neslin Vasıfları (1)
Sayı 1 Beklenen Nesil: Öncü Nesil
Sayı 64 Alparslan Kuytul Hocaefendi İle “15 Temmuz Darbe Girişimi" Konulu Röportaj
Sayı 81 Maddeci Dünyada Maneviyat Aleminde Yükselmek-2
Sayı 63 Parti Metodu Ve Akp’nin Geldiği Nokta
Sayı 60 Ümmetimizin Çökertilmesinin Hikmetleri -3
Sayı 59 Ümmetimizin Çökertilmesinin Hikmetleri -2
Sayı 101 İnsanlığın Kurtuluşu-1
Sayı 100 Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin Başyazı Arşivinden Seçmeler
Sayı 58 Ümmetimizin Çökertilmesinin Hikmetleri
Sayı 92 Üç Hedefimiz: Yaşamak
Sayı 94 Bana "Sus" Diyorlar, Susmayacağım!
Sayı 91 Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin 8 Kasım'daki Mahkeme Savunması
Sayı 93 Üç Hedefimiz: Anlatmak
Sayı 90 Üç Hedefimiz: Okumak
Sayı 89 İslam Ve Mücadelesi-3
Sayı 57 Gerçek Çözümden Kaçanlar
Sayı 56 Suriye’de Ne Hayal Edildi, Ne Oldu?
Sayı 102 İnsanlığın Kurtuluşu-2
Sayı 55 İnsanı Harekete Geçiren Etkenler - 10 (Muharrikun)
Sayı 103 İnsanlığın Kurtuluşu-3
Sayı 4 Ramazan ve Nefsi Tezkiye
Sayı 4 Öncü Neslin Vasıfları-2
Sayı 104 Kelime-i Tevhid’in Mahiyeti
Sayı 105 Hiçbir Şey Kaybetmedik
Sayı 99 Vahyin Hedeflediği Toplum-3
Sayı 98 Soru ve Cevaplarla Allah Sevgisi
Sayı 98 Vahyin Hedeflediği Toplum-2
Sayı 97 Vahyin Hedeflediği Toplum-1
Sayı 96 Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Kamuoyuna Mektup
Sayı 95 Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi İle Dava Süreciyle İlgili Röportaj
Sayı 88 İslam ve Mücadelesi-2
Sayı 87 Zindandan Mektup Var!
Sayı 86 İslam ve Mücadelesi
Sayı 85 İman ve İmtihan 2
Sayı 84 İman ve İmtihan
Sayı 83 Alparslan Kuytul'un Danimarka Göçmenler Bürosuna Verdiği Savunma Metni
Sayı 86 İslam Ve Mücadelesi
Sayı 82 Alparslan KUYTUL Hocaefendi'nin Savunması
Sayı 106 Kelime-i Tevhid’in Mahiyeti -2
Sayı 107 Kelime-i Tevhidin Mahiyeti-3
Sayı 35 İSLAM’IN DAYANIŞMA ANLAYIŞI – 1
Sayı 33 MUHTEREM ALPARSLAN KUYTUL HOCAEFENDİ’DEN ÖZLÜ SÖZLER
Sayı 28 Ümmetimizin Çöküşü ve Çöküşün Sebepleri -11
Sayı 27 TÜRKÇE OLİMPİYATLARI Hakkında Sorulan Soruya Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin Verdiği Cevap
Sayı 25 İSLAM MEDENİYETİNİN İNŞASINDA ALLAH’IN YARDIMI VE FETH-U KARİB
Sayı 23 “Türkiye’de Kurulacak olan Süt Bankaları Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?”
Sayı 13 MUHTEREM ALPARSLAN KUYTUL HOCAEFENDİ İLE RÖPORTAJ
Sayı 12 KUR'ÂN'IN KELÂMULLAH OLDUĞUNUN DELİLLERİ -4
Sayı 11 MUHTEREM ALPARSLAN KUYTUL HOCAMIZDAN DAVET HATIRALARI
Sayı 11 KUR'ÂN'IN KELÂMULLAH OLDUĞUNUN DELİLLERİ -3
Sayı 9 KUR'ÂN'IN KELÂMULLAH OLDUĞUNUN DELİLLERİ
Sayı 8 İnsanın Vahye İhtiyacı
Sayı 6 ÖNCÜ NESLİN GÖREVLERİ-2
Sayı 10 KUR'ÂN'IN KELÂMULLAH OLDUĞUNUN DELİLLERİ -2
Sayı 5 ÖNCÜ NESLİN GÖREVLERİ