Alıntı

Biz“Allah” Deriz Karşılık “Özgürlük” Yankılanır

Paylaş:

           Rusya’nın yumuşak karnı olarak bilinen Kuzey Kafkasya, her şuurlu Müslüman kalbinin kuş gibi çırpınmasına sebep olmuş şerefli bir direnişin sembol bölgelerindendir. Büyümesini asırlar boyunca işgal ettiği Müslüman topraklara borçlu olan Rusya’ya, imanından başka elinde avucunda bir şeyi olmadan karşı koyan Çeçenya, destansı bir mücadele silsilesiyle işgale kolay lokma olmayacağını bütün dünyaya gösterdi. 180 milyonluk Rusya’ya, Kafkas halkları içinde ilk karşı koyan bir milyon nüfuslu halk, bir türlü yakasını bırakmayan zulüm devletine karşı 500 yıl kıyamını devam ettirdi ve her duyarlı yüreğe şu sloganı nakşetti: Özgür Müslüman, Bağımsız Bir Çeçenistan!

Hürriyetin var oluş savaşında halkın kurtuluşunun fertten üstün olduğuna inanan Çeçenler, Rusların etraflarını çevirdiği ve tek çıkışlarının mayınlı alandan geçmek olduğu bir zamanda, yan yana iki kişi halinde dizilerek mayına basmış ve böylece tam 86 kişi, öleceğini bilmesine rağmen mayınları patlatarak arkadan gelen insanlara yol açmıştır.2

Kafkasya Kartalı olarak bilinen dönemin devlet başkanı Şeyh Şamil de düşmana asla teslim olunmayacağını şart koşmuştu. Rusların baskısından bıkmış olan halk ise ateşkes isteklerini kanunname sebebiyle iletmeye çekinmiş, tekliflerini İmam Şamil’in annesiyle sunmayı düşünmüşlerdi. Kulaklarına inanamayan İmam hiçbir suçun cezasız kalmayacağını söyleyerek “Annem yaşlıdır ve duldur. Yaşından dolayı ceza hükmü erkek oğluna uygulanır” dedi. İmam Şamil’in sırtında 100 kırbaç inledi. Bu olay istiklal mücadelesindeki kararlılığı ve davasındaki samimiyeti ispat etmeye yetmiştir.3

Bir dönemin bağımsız Çeçenyası’nda devlet başkanlığı yapan Cevher Dudayev de “100 yıl köle olarak yaşamaktansa bir gün şerefli ve başı dik durmayı tercih ederim” demiş ve bu yolda tek olmadığını Çeçenler’in kaç generali var sorusuna “Her Çeçen generaldir, ben sadece milyon birinciyim” sözleriyle ifade etmiştir.

“Bacısı; bir kâfir tarafından tecavüze uğramamış, evladı; bir kafir tarafından gırtlağı kesilmemiş bir kişi, cihadı asla anlayamaz ve hayatı çiçek böcek dağıtmakla geçer” diyen; Rus savaş uçaklarının bombalamasıyla evini, ailesinden karısının ve çocuklarının da olduğu 11 kişiyi; sonraları bir bacağını, ardından bütün bir hayatını kaybeden Basayev, eşini ve diğer komutanlardan bazılarının ailelerini kaçırıp teslim olmaları şartıyla serbest kalabileceklerini söyleyen Rusya’ya “Onları öldürün, hatta isterseniz yakın. Zaten elbet bir gün şehit olacaklardı. Biz size teslim olmadık ve hiçbir zaman olmayacağız” mesajını iletmiştir.

Hattab’ın arkadaşlarına: “Annemi her aradığımda bana ne zaman döneceğimi soruyor. Annemi 12 senedir görmedim. Ancak eğer onu görmek için dönersem başladığımız bu mücadeleyi nasıl tamamlarız”4 dediği ise zihinlerden hiç silinmedi.

Bu nedenledir ki Karl Marx Çeçen mücahitlerinden şöyle bahseder: “Hürriyetin nasıl elde edilmesi lazım geldiğini Kafkas Dağlılarından ibretle öğreniniz. Hür yaşamak isteyenlerin nelere muktedir olduğunu görünüz. Ey Milletler, onlardan ders alınız.”

1. Bir Çeçen mücahidi sözü

2. https://www.youtube.com/watch?v=Vx7Xt2ZvWj4&t=1543s

3. https://bilgideryam.com/annesine-100-kirbac-cezasi-verenkomutan-seyh-samil/

4. https://www.hayyader.org/komutan-hattab/