Şiir

Biz Ne Bilek Beyim, Büyükler Bilir!

Paylaş:

Yalan dolan ile devran sürmeyi

Biz ne bilek beyim, büyükler bilir!

Milletin başına çorap örmeyi

Biz ne bilek beyim, büyükler bilir!

 

Rüşvet vermek, rüşvet almak nasıl şey

Hazineden para çalmak nasıl şey

Terlemeden zengin olmak nasıl şey

Biz ne bilek beyim, büyükler bilir!

 

Erken palazlanıp erken ötmeyi

Değirmenler kurup baş öğütmeyi

Hele meydan meydan adam gütmeyi

Biz ne bilek beyim, büyükler bilir!

 

Anlamayız kopya nedir, asıl ne

Perde, sahne, solo, koro, fasıl ne

Üçkağıtta erkân nedir, usul ne

Biz ne bilek beyim, büyükler bilir!

 

Kaç tür hokkabazlık, kâhinlik varsa

Kaç şeytanlık varsa, kaç cinlik varsa

Dünyada ne hile ne hinlik varsa

Biz ne bilek beyim, büyükler bilir!

 

Seyrettikçe ana-baba filmini

Hissederiz baskısını, zulmünü

Lisans üstü maskaralık ilmini

Biz ne bilek, beyim büyükler bilir!

 

Âdettir gerekmez mâluma ilân

Taklide günaydın, asıla selâm

Ne ki hınzırlık var hâsıl-ı kelâm

Biz ne bilek beyim, büyükler bilir!

 

Abdurrahim KARAKOÇ