Nasihat

Hamas’tan İslami Uyanış Hareketi Mensuplarına Nasihatler

Paylaş:

7 Ekim 2023 Aksa Tufanı sonrasında Hamas, dünya çapında merak edilen bir hareket oldu. Abdullah Azzam, 2009 yılında kaleme almış olduğu Hamas adlı kitabında, Hamas’ı çok yönlü olarak ele almıştır. Kitapta yer alan “Hamas’ın İslami Direniş Hareketi Mensuplarına Öğütleri” başlığını siz okurlarımızla paylaşıyoruz…

 • Halis niyete ve her türlü hileden uzak bir doğruluğa sahip ol, gösterişten uzak bulun.
 • Her gün Kur’an-ı Kerim’den bir cüz oku.
 • Bir ayet de olsa Kur’an-ı Kerim’den her gün bir şeyler ezberle.
 • Sabah ve akşam zikirlerine devam et.
 • Gündüz ve gece zikirlerine (evrad halinde) devam et. Yemek duasını, elbise giyme duasını, evden çıkarken, camiye girerken ve çıkarken, uykuya yatarken okunan duayı okumayı ihmal etme.
 • Celaleyn Tefsiri yahut Taberi’nin Muhtasarı gibi küçük bir tefsiri veya Riyazü’s Salihin’i ezberle.
 • Münir El-Gadban’ın "Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Siretinde Hareket Metodu" adlı kitabını oku.
 • Yusuf El-Kandehlevi’nin "Hayatu’s Sahabe" adlı eserini oku.
 • Seyyid Sabık’ın "Fıkhu’s Sünne"sini oku. (Veya mezhebinle ilgili bir fıkıh kitabı oku.)
 • Muhammed Na’im Yasin’in "Yeminler, Hükümleri ve Bozan Şeyler" adlı kitabını oku.
 • Mahmud Şakir’in "İslam Tarihi"ni oku.
 • Dilini koru, hatalarına ağla.
 • Vaktini boşa harcama. İslami eserleri özellikle Hasan El-Benna’nın Risalelerini, Seyyid Kutub’un, Said Havva’nın, Mustafa Meşhur’un, Kardavi’nin, Fethi Yeken’in, Mevdudi’nin, Muhammed Ebu Faris’in, Ahmed Nevfel’in, Muhammed Ahmed Er-Raşid’in ve Casim Muhelhel’in eserlerini mütalaa et.
 • Sen uzuvlarını günahtan koru, Allah seni devamlı dinç ve güçlü kılar, bu hal üzere muhafaza eder.
 • Mü’minlerden başkasını arkadaş edinme, yemeğini de ancak takva sahipleri yesin.
 • Haramlardan kaçın.
 • Erken uyu, erken kalk. Fecr vaktinden sonra uyuma.
 • Gece namazlarına devam et.
 • Cihada niyetli ol, onun için hazırlığını yap ve onun için gereken şekilde hazırlan.

Hayatını Allah Azze ve Celle’ye adamaya baş koymuş, yeryüzünde Allah’ın halifesi olarak mücadele etmeye gayret eden tüm diriliş erlerine rehberlik edebilecek bu değerli öğütlerden istifade edebilmek temennisi ile…