Biyografi

Biyografi, Biyografi Nedir?

Biyografi nedir? Biyografinin özellikleri nelerdir? Bu bölümümüzde hangi insanların biyografilerine yer verdik ve yer verirken nelere dikkat ettik? Açıklayalım:

Biyografi kelimesi yaşam öyküsü anlamında kullanılır. Bu anlamda kullanılmasından kasıt ise bir kişinin hayatı boyunca vuku bulan olayların belli bir sıraya göre aktarılmasıdır. Biyografinin otobiyografiden farkı ise bizzat kişinin kendi tarafından yazılmış olmaması ve daha nesnel bir bakış açısı ile belgeler sunularak aktarılmasıdır. 

Biyografi toplum tarafından bilinen gerek yakın zamanlarda yaşamış insanların gerekse geçmiş çağlarda önemli etkiye sahip olmuş insanların yaşamlarını, örnekliklerini, fikirlerini, mücadelelerini ve insanlar üzerindeki dikkate şayan etkilerinin nedenlerini anlamak açısından önemli bir kaynak teşkil eder. Bazı insanlar dopdolu hayatları ve örnek yaşamları ile dünya üzerinde önemli bir etkiye sahip olurlar bu da onların nadir insanlar kategorisine girmesini sağlar. Bu insanların hayatlarının bilinmesinin ehemmiyetine binaen bu insanlardan olduğunu düşündüğümüz gerek günümüzde yaşayan gerekse şu an hayatta olmamasına rağmen bizlere bıraktığı ilim mirası ve günümüze kadar gelen katkıları ile üzerimizde bir iz bırakmış insanların hayatlarını siz değerli okuyucularımıza sunmak için derledik.

Bizzat yaşamına şahit olunan kişilerin yazılan biyografileri her ne kadar daha etkili oluyorsa da biz geçmiş dönem âlimlerinin hayatlarını ele almayı, onları tanıma ve günümüze olan katkılarının idrakine varabilme açısından önemli görüyoruz. Bunun için yakın zamanda yaşayan önemli şahısların yanında onların hayatına da, bize ulaştığı kadarı ile yer vermeyi amaçlıyoruz.

Aynı zamanda Batı Medeniyetinin bize ağırlıklı olarak kendi medeniyetine katkıda bulunan insanları ön plana çıkarmaya çalıştığının şuuru içerisindeyiz. Onlara alternatif olarak biz de Furkan Nesli olarak İslam Medeniyetinin aslında her alanda olduğu gibi ilim ve bilim alanında da ileri aynı zamanda teşvik edici bir medeniyet olduğunu gösteren âlimlerin hayatlarını sizlere sunmayı amaçlıyoruz.

İslam’a katkılarıyla bilinen ancak hayatı çok bilinmeyen ya da öğretilmeyen, hem İslami ilimlere hem de Tıp, Astronomi, Felsefe, Sosyoloji ve Tarih gibi farklı ilim dallarına katkıda bulunmuş, bu ilim dallarını Kur’an ve Sünnet penceresinden değerlendirmiş olan âlimlerimizin hayatlarını sunacağımız bölümümüzde keyifli okumalar dileriz.

Paylaş: