Sayı 8

Kur'an Meydan Okuyor

Kur'an Meydan Okuyor

(Aralık 2011)

Editörden:

Bismillâhirrahmanirrahim

“De ki: Andolsun, eğer insanlar ve cinler şu Kur’ân’ın bir benzerini getirmek için toplansalar, yine onun benzerini getiremezler. Birbirlerine arka çıkıp yardım etseler de...” (İsra, 88; Tur, 33-34)

Ve insan aciz kaldı bir benzerini getirme hususunda. Çünkü muârazaya yapılan davet sükût ile cevaplandırıldı, bu ise acziyetin kabulüydü. Tüm zamanlara gönderilen ve karşıtlarını tek bir harfi ile sessizliğe boğan mucize kitap, yeniden meydan okuyor asrımıza… Kur’an karşıtları sözün tükendiği yerde kılıç kuşandı. Bedir’e, Uhud’a, Hendek’e yürüdü. Fakat her adımları kendi otoritelerini kaybetmekle sonuçlandı. Ve Kur’an’ın nüzulünün tamamlandığı gün, Mekke’de bâtıl davalarını yürütecek kimse kalmamıştı. Çünkü Kelamullah daima gâlipti.

 Bizim Kur’an’ı savunmamıza hacet yok. Zaten  o, mahfuzdur sahibi tarafından… O halde  Kur’an gibi bir güç elimizde iken ümitsiz olmak, beşerî ideolojilere karşı acze düşmek, izzeti yitirmek, hâkim iken mahkum olmayı kabul etmek  değil midir? 

Müslümanların, ellerinde bulunan bu ilahî kitabın muhteşem gücünü görmesi ve asla ye’se düşmemesi için hazırladığımız bu sayımızda kapak ismimiz; “KUR’AN MEYDAN OKUYOR” oldu. Tüm okurlarımızı yeniden Kur’an ile dirilmeye ve dik bir duruşla Rabbimizden başka otorite kabul etmemeye davet ediyoruz. 

İçeriğimizde Rabbimizin’in kelâmını kendi üslubundan anlatmaya, ashabın Kur’an’a bakışını, âlimlerimizin Kur’an için söylediklerini ve Batılı aydınların ilahî kitap karşısındaki hayranlıklarını ve başta muhterem hocamız Alparslan Kuytul Hocaefendi olmak üzere değerli yazarlarımızın kalemlerinden Kur’an’ın meydan okuyuşunu anlatmaya çalıştık. Özellikle Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin İşaretu’l İcâz adlı eserinden ve Yusuf Kardavi’nin ‘İslam Hükümlerinin Özellikleri’ni anlatan yazısına yer vererek onlardan da yararlanmak istedik.

Hakkıyla istifade etmenizi temenni ediyor bir sonraki sayımızda buluşmak üzere hepinizi Allah’a Emanet Ediyorum…

Paylaş: