Sayı 23

Okumak ve Dirilmek

Okumak ve Dirilmek

(Mart 2013)

Editörden:

Bismillâhirrahmanirrahim

“Bilenlerle Bilmeyenler Bir Olur Mu?”,  “Oku Yaratan Rabbinin Adıyla” diyen bir Yaratıcı’nın kulu olarak, Rabbimizin ilme kıymet verdiğini bildiğimiz halde ne yazık ki imin kıymetini unutmuş bir ümmet durumuna geldik…

Bizi çepeçevre saran bilim, İslam’dan doğup dünyayı aydınlatan medeniyet ışığının üzerine bir perde gibi çekilmek istendi. Evvela “ilim ile imanın birbirinden ayrı şeyler olduğu” iddiası ile başlayan bir inançsızlık salgını yayıldı ve  giderek “ilmin imana ihtiyacı olmadığı” noktasına kadar gelindi. Okumayı emreden Allah’ın bununla muradı ‘bilgilendirmek’ değil ‘değiştirmektir.’ İnsanoğlunun okumakla memur olması yaradılışının sırrını, hikmetini bilmesi içindir. Yaratılışının sırrını bilmek için ise;  yaratılışın ve yaratılmışların kanunlarını bilmesi ve hayatını ona göre şekillendirmesi gerekmektedir. Bu ise ancak “İslamî ilimleri” öğrenmekle mümkündür.

Hakikatte insana emredilen okuma öyle bir okuma ki; o okuma ile bir taraftan Allah’a yaklaşacak, marifetullaha ve muhabbetullaha ulaşacak, manevi âlemde yükselecek, kâmilleşecek, bir taraftan da ne ile tavzif edildiğini, hayatını ve toplumunu hangi kanunlar çerçevesinde şekillendireceğini öğrenecek.

Dirilmek ve diriltmek için, tekrardan ayağa kalkıp zalime ve zulmüne ‘dur’ diyebilmek için ve özlediğimiz medeniyetimize kavuşmak için her dem okumalı ve bu suretle ümmetimizin uyanışına vesile olmalıyız.

Furkan Nesli olarak okuma hedefimizi tekrar gündemimize almak maksadıyla ayın kapak konusunu “Okumak Ve Dirilmek” olarak belirledik. Dergimizin içeriğinde bu minvalde detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Okuması dirilmek ve diriltmek olan bir okuyuşu hepimiz adına Rabbimizden niyaz ediyorum. Bir sonraki sayımızda buluşuncaya dek Allah’a Emanet Olunuz…

Paylaş: