Esmâ’ül Hüsnâ

 Esmaül Hüsna nedir, Esmaül Hüsna bölümü ile neyi amaçlıyor, okurlarımıza hangi bilgileri vermeyi hedefliyoruz? Anlatalım:

Esmaül Hüsna, Allah’ın bütün isimleri için kullanılan ve “en güzel isimler” manasına gelen bir terimdir. Kur’an-ı Kerim’in de ifade ettiği gibi “...En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir.”[1]

Allah Azze ve Celle, hem akıl hem nefis hem de irade sahibi bir varlık yaratmak istemiş ve insanı yaratmıştır. Dolayısıyla Allah, insanı önemsemiş, onu vazifeli kılmış ve eşref-i mahlûkat mertebesine çıkabilecek şekilde yaratmıştır. Bundan dolayıdır ki insan imtihan için gönderilmiş olduğu dünyada Allah Azze ve Celle’yi tam manasıyla olmasa da tanıma ve anlama şerefine nail olmuştur. Kamil bir anlamaya ulaşmak ise insanın tek başına yapabileceği bir durum değildir. İşte bunun içindir ki Allah, Kur’an-ı Kerim’de kendisini bizlere tanıtmış ve kendisinin yüceliğini anlatmıştır.

Furkan Nesli olarak bu bölüm ile amacımız şudur: İsteriz ki bu bölümü okuyan herkes Allah Azze ve Celle’nin vasıflarını okusun, anlasın ve hissetsin. Bunun sonucunda da Allah’a olan sevgileri, muhabbetleri artsın. Daha sonrasında da Allah’ı tanıma ve anlama şerefine ulaşsınlar.

Bu mertebeye ulaşan insan, vazifeli olarak yaratıldığı dünyada Allah’a karşı olan vazifesini yapma hususunda zorluk yaşamayacak ve Tevhid davası için gerekli olan mücadeleyi verebilecektir. Bu mertebeye ulaşmanın ilk adımı olan Allah’ı tanıma konusunu Esma’ül Hüsna bölümü ile siz kıymetli okuyucularımızın istifadesine sunmuş olmaktayız.

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik olan akıl sahibi olma özelliğinin en önemli ve anlamlı vazifesi Allah’ı anlamak ve O’nun gösterdiği istikametten gitme tercihini yapmaktır. Sizler de Esma’ül Hüsna bölümümüzü okuyarak bu konuda istifade edebilirsiniz.

 

[1] Haşr, 24

Paylaş: