Sayı 29

Ümmetimizin Hali ve Demokrasi Yalanı Mısır - Suriye

Ümmetimizin Hali ve Demokrasi Yalanı Mısır - Suriye

(Eylül 2013)

Editörden:

                   “…Hükmü Allah’tan daha güzel olan kimdir?”

                                                                           Maide Suresi, 50

Müslüman, hayatını Kur’an’a göre şekillendiren, Kur’an’la hükmeden ve onu yaşayandır. Kur’an ise ilâhî bir kitaptır hiçbir maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez. 

İlahî hükme savaş açanlar, beşere ait bir hükmü Hâlık’ın hükmü seviyesine çıkaranlar, Kur’an ahkâmını bugüne taşıyamayanlar; İslam’ın, yegâne hayat nizamı olduğunu idrak edemeyenlerdir. Gayemiz ulvî olduğu gibi vasıtalarımız da ulvî olmalıdır. Çünkü İslam’a göre, araçlarımız da amaçlarımız kadar ve onlar gibi meşrû, mukaddes ve temiz olmalıdır (olmak zorundadır.) Yani müslüman ancak ve ancak Rabbinin hükmü doğrultusunda bir hayat sürmelidir. Anlam kargaşaları ile bulandırılmak istenen zihinler, İslam’ın saf ve duru tevhid inancı ile berraklaştırılmalıdır. Ve yaşanan bunca acıdan, kayıptan sonra Müslümanlar, İslam’ın yegâne kurtuluş yolu olduğunu anlamalıdır.

Ortadoğu’da gelişen olaylara ve son zamanlarda yaşanan katliamlara duyarsız kalamazdık. Bu sebepten ötürü “Ümmetimizin Hali ve Demokrasi Yalanı; MISIR- SURİYE” sayımızla sizlerleyiz. Bu sayıda özellikle kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyen, girdiği her yeri yıkıma uğratan ve bunca enkaza rağmen hâlâ tek çözüm yolu (!) olarak dayatılmak istenen demokrasiyi irdeledik. Muhterem Hocamızın kaleme aldığı ‘Ortadoğu Gerçeği ve Ümmetimizin Doğum Sancısı-1’ yazısı, bu minvalde her müslümanın başvuracağı bir kaynak niteliğindedir. Ayrıca dergimizde, demokrasinin gerçek yüzünün tarihsel bir bakış açısıyla ele alındığı, ‘İslam’da Demokrasi Var Mı?’ sorusu ile ‘İslam Demokrasisi’ adı altında dayatılan kavramların perde arkasının aralandığı kapak yazıları, mazlumun her dem kazandığını, bir ölsek de bin dirilişimizin olacağını müjdeleyen, özgürlük (!) adına girilen topraklarda hediye olarak bırakılan enkaz ve gözyaşının analiz edildiği sayfalarımız yer almaktadır.

Dergimizin davamızı ve misyonumuzu en duru hali ile insanlara aktaran bir vasıta olmasını temenni ediyor ve Ortadoğu’da yaşanan bu acıların Ümmetimizin yeniden dirilişine vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Mısır’da, Suriye’de, Filistin’de, Irak’ta, Arakan’da, dünyanın her yerinde zulüm gören kardeşlerimize Rabbimizden yardım ve şehit olanlara rahmet diliyoruz.

Paylaş: