Abdulkadir Parlak

Abdulkadir Parlak

Abdulkadir Parlak

Biyografi:

Yazarımız Abdulkadir Parlak, 1996 yılında Gaziantep’te dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra İslami ilimlere olan ilgisinden dolayı 2014 yılında Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başlamıştır. Arapça hazırlık sınıfı ile beraber burada aldığı 5 yıllık eğitimini 2019 yılında tamamlamıştır.

İlmi çalışmalara ara vermek istemediği için üniversiteden mezun olduktan hemen sonra Erciyes Üniversitesinde Dinler Tarihi alanında yüksek lisansa başlamıştır. Yüksek lisansa başlamasıyla birlikte Adana’ya taşınarak bir yandan da Furkan Vakfı bünyesinde Arapça, Tefsir, Mezhepler Tarihi ve Tasavvuf gibi alanlarda dersler görmüştür. Bu eğitim sürecinde bir taraftan temel İslami ilimleri tahsil ederken öte yandan da Batı’yı ve dünyayı daha iyi tanımak maksadıyla Hristiyanlık ve Yahudilikle ilgili okumalar yapmıştır. Protestanlık konusunda yazdığı tez ile 2021 yılında yüksek lisanstan mezun olarak Dinler Tarihi uzmanı olmuştur. Yüksek lisansı bitirmesinin hemen ardından ara vermeden Ankara Üniversitesinde doktora eğitimine başlamıştır.

Üniversite hayatının başlarından beri merak duyduğu sosyoloji alanında daha da derinleşmek adına doktorada Din Sosyolojisi alanına geçiş yapmıştır. Bu alana geçiş yapmasıyla beraber toplumsal araştırma yöntemleri, İslam sosyolojisi, ideolojiler, İslami hareketler, dini gruplar, medeniyet, modernleşme, sekülerleşme vb. toplumla ilgili muhtelif konularda okuma ve incelemelerini yoğunlaştırmıştır. Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen yazarımız halen doktora eğitimine devam etmektedir.

Paylaş: